Inspiratie

Locatie

 

De leden van de DKK kunnen veel van elkaar leren. Kennis en informatie wordt door de vereniging gebundeld en beschikbaar gesteld. 

 

KENNISNETWERK LEEFBAARHEID & GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN
De volgende organisaties vormen het kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen:
• DKK Gelderland
• Spectrum, partner met elan
• ICSadviseurs
• HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen
• Cultuurmij Oost
• Gelderse Sportfederatie (GSF)
Onderlinge inspiratie en kennis delen zijn speerpunten van het kennisnetwerk. Het kennisnetwerk organiseert o.a. Kijkje in de Keuken. Hiermee bedoelen we excursies naar inspirerende projecten, waar we geïnformeerd worden over alle ‘ins and outs’ van het project. De thema’s zijn afwisselend, van de rol van het dorpshuis in het sociale domein tot duurzame initiatieven.

BOVENDORPS OVERLEG
Om onderlinge uitwisseling en samenwerking te stimuleren, organiseert de DKK bijeenkomsten met alle dorpshuizen en/of dbo’s binnen één gemeente. Op verzoek en in overleg kan er bijvoorbeeld een specifiek thema worden behandeld.

NIEUWSBRIEF
In onze maandelijkse digitale nieuwsbrief DorpsKontaKt houden we onze leden en andere geïnteresseerden op de hoogte van het laatste nieuws van de vereniging, inspirerende projecten, fondsen en subsidiemogelijkheden, provinciaal en landelijk nieuws op gebied van
leefbaarheid en dorps(huis)ontwikkeling. Abonnee worden kan via deze link.

SOCIAL MEDIA
DKK is actief op Facebook:

Like onze pagina: op je tijdlijn komen onze berichten voorbij.
Word vriend: wij volgen via ons profi el dorpen en dorpshuizen, bewonersinitiatieven en actieve bewoners!
• Vraag lidmaatschap aan van één van onze besloten groepen: DKK Leden en DKK Procesbegeleiders kunnen zo ideeën, vragen en voorbeelden ‘in de groep gooien’.

Wij zijn ook op Twitter te volgen: @DKKGelderland

 

 

Kracht en initiatief van bewoners