Vooruitblik na PlattelandsParlement Gelderland 2017

Dankzij de actieve deelname van ruim 100 mensen aan het PlattelandsParlement Gelderland op 4 februari, heeft de vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland het volgende manifest opgesteld:

 

Gelderse verbindingen: van Kern tot Provincie!

 • Provincie: Meer klantgerichte houding naar doelgroepen. Buiten de huidige kaders denken.
 • Gemeente: ‘Breed’ vragen om mee te denken, niet met een vooraf bedachte aanpak of oplossing komen.   
 • Bewoners: Weet hoe het overheidssysteem werkt. Experimenteer met ‘democratisch ruzie maken’.

Ruimte voor groene burgerinitiatieven!

 • Provincie: Faciliteer gemeenten om meer ‘burgergericht’ te werken en wissel ervaringen uit via een leernetwerk
 • Gemeente: Laat burgers de lokale politiek warm maken voor een brede raadsagenda i.p.v. een coalitieakkoord. (hierdoor kunnen burgerinitiatieven meer ruimte krijgen)
 • Bewoners: Stel maatschappelijke waarden van initiatiefnemers voorop en laat formele regels volgen

Spreek jongeren aan!

 • Provincie: Minimaal 1 medewerker spreekt de taal van jongeren
 • Gemeente: Iedere gemeente faciliteert minimaal 1 jongereninitiatief of creëert een regelvrije ruimte (figuurlijk of letterlijk)
 • Bewoners: Iedere dorpsbelangenorganisatie heeft 1 bestuurslid jonger dan 25 jaar, liefst uit een jongerenclub

Sluit een woondeal!

 • Provincie: Zoek uit: Werkt de Primos Prognose Woningbehoefte als uitgangspunt voor woningcontingenten?
 • Gemeente: Gun contingent aan kleine kernen en buitengebied.
 • Bewoners: Zelfregie in de dorpen breed uitzetten!

Betrek bewoners bij verkeersprojecten!

 • Provincie: Betrek bewoners in een vroegtijdig stadium via een integrale benadering
 • Gemeente: Transparantie: over feiten, overwegingen en besluiten. Informeer bvb over prijzen van oplossingen
 • Bewoners: Formuleer een toekomstvisie als dorp gemeenschappelijk

 

Aan het werk!

In het werkplan voor 2017 zullen activiteiten worden opgenomen waarbij we actief verder gaan met de speerpunten van het PlattelandsParlement. De overkoepelende opdracht om samen te werken aan verbindingen zal de DKK onder de aandacht brengen bij. Met wie, hoe, waarom en wanneer werken we samen? zijn vragen die we zullen stellen bij ieder initiatief, elk verzoek en ieder project.


Woondeal
De DKK is voornemens deel te nemen aan het Gelderse wooncongres. In het kader van de woondeal worden ook al gesprekken gevoerd met woningcorporaties, gemeenten en potentiële eigenaren/huurders.


Jongeren
Er wordt gewerkt aan een voorstel om kennis van betrokken jongeren om te zetten tot een aanpak om in plaatsen waar dit nog niet lukt, jongeren te activeren voor leefbaarheidsprojecten. De bedoeling is om de aanpak te testen alvorens de aanbevelingen te publiceren.


Groen
De vorderingen van Leernetwerk Alterra zullen worden gedeeld met ons netwerk en waar mogelijk zal de DKK een rol vervullen in dit thema.


Verkeer
Er wordt gewerkt aan een voorstel om samen met de provinciale verkeersafdeling te zoeken naar een geschikte aanpak om bewoners te betrekken bij verkeersprojecten. Duidelijk is dat de huidige werkwijze niet meer aansluit bij de maatschappelijke verhoudingen.

Downloads

Presentaties, filmpjes en foto’s kunt u via de link downloaden/bekijken.

Wilt u contact opnemen n.a.v. een filmpje of presentatie? Laat het ons weten via info@dkkgelderland.nl

 

Presentatie van Ben van Essen over de Participatiesamenleving

Presentatie van Wim Klompenhouwer over de aanpassingen van de N817 en de impact op Varsselder-Veldhunten

Presentatie 'Toekomst wonen in Beltrum'

Presentatie Samenspel Burgerinitiatieven en overheden in het groene domein

Filmpje over Smarthub Achterhoek /Achterhoek 2020 Jong

Filmpje over Plattelandsjongeren Gelderland en GAJK

Foto’s van het PPG 2017 in Zevenaar

Locatie

Date: 
zaterdag, 4 februari, 2017 - 19:00
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners