Inspiratie, uitwisseling en ondersteuning voor leefbaarheidsinitiatieven

Op Leefbaarheid.gelderland.nl kun je als Gelderlander inspiratie opdoen voor leefbaarheidsinitiatieven.

Als je een account aanmaakt kun je vragen stellen of de mening van anderen polsen door een stelling te plaatsen. Uiteraard is er ook informatie over de subsidieregeling Leefbaarheidsinitiatieven te vinden!

Praat mee

Leefbaarheid maak je samen. Heb je een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw wijk of dorp? Of wil je inspiratie opdoen?

Op deze pagina kun je van anderen leren, anderen inspireren, vragen stellen en discussieren. Als je een vraag, idee of stelling wil plaatsen, moet je je wel eerst even registreren. Daarna kun je op ‘toevoegen’ klikken om iets nieuws te plaatsen, of natuurlijk op anderen reageren.

Initiatievenkaart

Op deze kaart tref je voorbeelden aan van grote en kleine leefbaarheidsinitiatieven in Gelderland. Sommige zijn afgerond, andere zijn net uit de startblokken. Alle initiatieven zijn gericht op het vergroten van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in een buurt of wijk. Ze zijn mede mogelijk gemaakt door onze subsidieregeling.

Verdere inspiratie

Ook initiatieven die we niet subsidiëren willen we stimuleren, via kennisuitwisseling en advies. Denk hierbij aan:
• Initiatieven waarbij sociale ondernemingen en bedrijven uit het MKB betrokken zijn
• Initiatieven gericht op het in stand houden van ontmoetingsplekken, daar waar het voorzieningenniveau onder druk staat
• Initiatieven die zich richten op het betrekken van jongeren bij lokale planvorming
• Initiatieven die zich richten op een nieuwe verhouding tussen burger en overheid

Op deze pagina vind je daartoe inspiratie. Ook kun je professionele ondersteuning krijgen bij het opstellen of uitvoeren van je plannen of bij de samenwerking met anderen.Als je direct subsidie wilt aanvragen, of vragen hebt over jullie aanvraag, dan kun je terecht bij de provincie.

Hulp nodig?

Als je direct subsidie wilt aanvragen, of vragen hebt over jullie aanvraag, dan kun je terecht bij de provincie.

Wil je ondersteuning bij de aanpak van jullie initiatief, dan kun je terecht bij de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners