Gelderland bij één van de finalisten Dorpsvernieuwingsprijs!

De dorpen Garnwerd (Groningen), Witteveen (Drenthe) en Beltrum (Gelderland) zijn verkozen tot finalist voor de Dorpsvernieuwingsprijs 2017. Maar liefst 28 dorpen meldden zich dit jaar aan voor de prijs. De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs is een initiatief van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer aanmeldingen dan ooit van dorpen die werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen. De drie finalisten anticiperen ieder op hun eigen manier op onze veranderende maatschappij.

Hebben demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en krimp invloed op dorpen en kleine kernen? Ja… Maar door hier tijdig op te anticiperen, bijvoorbeeld door het nadenken over gemeenschapsvoorzieningen in het dorp en in het verlengde hiervan: duurzaamheid (Beltrum, gemeente Berkelland), kan nieuw elan ontstaan, sociale cohesie en gemeenschapszin. Bedreiging wordt kans!

Ook Witteveen (gemeente Midden Drenthe) besefte dat de gevolgen van ontgroening en vergrijzing aangepakt moesten worden. Concrete aanleiding was de mogelijke sluiting van de basisschool in het dorp. Een gezamenlijke analyse leidde hier tot een totaalaanpak om het dorp toekomstbestendig te maken. Voor de schoolgaande kinderen kwam een bovendorpse oplossing en de leegstaande school werd een multifunctioneel centrum. Dynamiek; de wil om zelfredzaam te zijn, zijn de positieve krachten die boven zijn komen drijven toen het roer om moest.

In Garnwerd zijn bewoners ook zelf aan de slag gegaan om een toekomstbestendig dorp te maken voor oud én jong. Naast een coöperatie voor 232 zonnepanelen is in het dorp een commissie actief met een plan om de school een multifunctionele invulling te geven met onderwijs, zorg, cultuur, ruimte voor start ups en ontmoetingen voor jong en oud.

De komende periode brengen de juryleden een bezoek aan alle dorpen. Aan de Dorpsvernieuwingsprijs is een geldbedrag verbonden van €2500,- voor de winnaar en €1000,- en €500,- voor de dorpen die op de tweede en derde plaats eindigen. Met het bedrag kunnen mooie initiatieven weer verder geholpen worden. De winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs neemt ook deel aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. 

Op 23 september maakt de jury, bestaande uit Joke Abbring (Hogeschool Arnhem Nijmegen; HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen); Koos Steenbergen (Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Directie Democratie en Burgerschap) en Nicole Rietvelt (Programmamanager DOEN) bekend wie winnaar is van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017!

Locatie

Date: 
zaterdag, 23 september, 2017 - 12:00
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners