WoonDeal voor tijdelijke woningen in dorpen

Op het Plattelands Parlement Gelderland van 4 februari deden leden van Provinciale Staten, wethouders en bestuurders van Dorpsbelangenorganisaties samen de oproep een WoonDeal te sluiten met als doel het plaatsen van tijdelijke woonunits in kleine kernen en buurtschappen mogelijk te maken. Hiermee ontstaan nieuwe kansen voor jongeren en senioren om in hun dorp te blijven wonen.

Ook in krimpgebieden blijkt het een voortdurend probleem te zijn dat er geen geschikte huisvesting is voor jongeren uit het eigen dorp die willen gaan samenwonen en wel het liefst in hun eigen dorp. Alle partijen aanwezig op het Plattelands Parlement Gelderland in Zevenaar blijken enthousiast over de mogelijkheden die tijdelijke woonunits kunnen bieden voor deze groep. Daarbij werd tijdelijkheid als randvoorwaarde benadrukt.

De voorgestelde WoonDeal is, analoog aan de GreenDeals van Rijksoverheid, een set van afspraken tussen de provincie, geïnteresseerde gemeenten, de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen en andere maatschappelijke organisaties en bedrijven. Hierin probeert de overheid knelpunten weg te nemen die de realisatie van de tijdelijke woonunits in de weg staan. Dat kan gaan om aanpassing van regelgeving, maar ook kan de provincie optreden als bemiddelaar tussen partijen en kan de overheid particuliere partijen bij elkaar brengen om het samen tot een succes te maken.

Bas Hommelink, voorzitter Kulturhus Beltrum over de pilot Wonen in Beltrum: "Uit de enquête onder 65 jongeren werd duidelijk dat de jeugd heel graag in Beltrum wil blijven wonen. En de eerste bijvangst hebben we nu al, legt hij uit, ”een groep van 10 jongeren heeft zich verenigd in het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en gaat samen op het ABTCA-terrein woningen bouwen. Dit was binnen de toegestane woningaantallen van de overheid nog mogelijk. Voor de overige starters die ook een huis willen, gaan we samen uitzoeken of we de bestaande woningen bijvoorbeeld kunnen slopen, renoveren of verduurzamen. Een vorm van doorstroming tussen jong en oud, waardoor iedereen kan blijven wonen in Beltrum. En dan ontstaat er een project binnen een wijk. Het komende jaar gaan we het binnen de pilot over dat soort initiatieven hebben. Tijdelijke woonunits kunnen werken als smeerolie”.

Download hier de volledige tekst van de WoonDeal.

Op de vooravond van de landelijke verkiezingen is het WoonDeal voorstel door DKK-bestuurslid Tinie te Dorsthorst aangeboden aan 50plus voorman Henk Krol:

Helaas wordt de Woondeal niet opgenomen in het programma van het provinciaal congres Gelderland ziet Ruimte op 7 juni.  

Locatie

Bestand: 
Thema: 
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners