DKK: belangenbehartiging, ledenondersteuning en inspiratie

Sinds de fusie van de Vereniging Kleine Kernen en Federatie Dorpshuizen Gelderland in 2016 is gewerkt aan een overzichtelijk informatieboekje waarin de diensten van de DKK aan haar leden vermeld staan.

Onze missie: versterking van dorpshuizen en initiatieven voor de leefbaarheid in kleine kernen wordt ingevuld op drie manieren: belangenbehartiging, ledenondersteuning en inspiratie. Op de Algemene Ledenvergadering is het eerste exemplaar van het DKK informatieboekje overhandigt aan Johan Vennevertloo van de Stichting Vrienden van de DKK. De Vrienden van de DKK hebben het boekje mede gefinancierd.

Het boekje is digitaal te vinden op onze site en binnenkort krijgen alle leden een exemplaar toegestuurd.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners