Aanmelden kan nu voor het 7e PlattelandsParlement!

Op zaterdag 17 juni vindt het PlattelandsParlement plaats in de gemeente Bronckhorst. Met vele workshops, lezingen, presentaties, muziek en film een dag om naar uit te kijken. Een festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden.

Download de uitnodiging en het programma onderaan dit bericht of ga naar de website van de LVKK

Aanmelden kan tot 14 juni. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail met de locatiegegevens.

Over het PlattelandsParlement

Het PlattelandsParlement is een festival dat signaleert en inspireert; agendeert en amuseert! Een festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden.  
Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, is dagvoorzitter. Het beoogde resultaat is een gespreksagenda met onderwerpen die we de komende twee jaar bespreken met onze gesprekspartners van Binnenlandse Zaken en fractievertegenwoordigers.

Tijdens het PlattelandsParlement worden thema's geagendeerd om te inspireren en om samen weer verder te werken aan een nog leefbaarder omgeving. Er wordt gestart met een film over 'Optrommelen': een methodiek die dorpsfemme Femke Heythekker inzet in o.a. Drentse dorpen en die anderen wellicht weer kunnen gebruiken om in eigen dorp of kern aan de slag te gaan.

Een greep uit het programma: Lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen (Hanzehogeschool) Willem Foorthuis prikkelt ons (én de Tweede Kamerleden) met stellingen over een oude organisatievorm met potentie: de coöperatie en de mogelijkheden voor bewonersinitiatieven; Jitske Tiemersma ('Omzien' en platform Nederland Zorgt Voor Elkaar) spreekt over het belang en eigenheid van zorginitiatieven en we hebben Otwin van Dijk (ex-Kamerlid; nu burgemeester Oude IJsselstreek) benaderd om zijn kijk op het proces rond de WMO en de Omgevingswet te geven.

Workshops en presentaties (uit actieve dorpen) belichten nieuwe woonvormen en nieuwe inwoners en de kansen die dit biedt; wonen en zorg (en zorg op afstand), economische vitaliteit en nieuw ondernemen in dorpen; innovatie van mobiliteit, ontmoetingsplekken in dorpen (wat hebben dorpen en inwoners écht nodig, hoe ga je met open blik en gericht op de toekomst, een proces in); de kansen van de Omgevingwet, juist voor dorpen en kleine kernen. 

Natuurlijk wordt ook aandacht besteed aan alle 28 dorpen die dit jaar meedingen naar de Dorpsvernieuwingsprijs. Hun projecten worden gepresenteerd en Gouden Dorpen krijgen een podium op het PlattelandsParlement. Actieve inwoners krijgen drie minuten spreektijd waarin zij vertellen over hun activiteiten in het dorp en dat waar ze trots over zijn.

Volg  de site van de LVKK, abonneer u op de landelijke nieuwsbrief door op die site onderaan uw e-mail adres in te vullen en.... meld u aan voor het PlattelandsParlement!

Date: 
zaterdag, 17 juni, 2017 - 10:00 tot 16:00

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners