Word jij raadslid?

Deze oproep en prikkelende prent bracht in Overbetuwe een onwaarschijnlijk grote groep mensen op de been! In het kader van de aankomende verkiezingen en de nieuwe raadsperiode die daarop volgt, werd het plan opgevat om nieuwe mensen aan te trekken. Niet vanuit een politieke partij, maar vanuit de griffie: een neutrale initiatiefnemer. Griffier Arthur van den Brink is één van de organisatoren: “we verwachtten zo’n 3 of 4 deelnemers en we hadden een programma in gedachten voor een informele bijeenkomst met veel ruimte voor 1 op 1 gesprek en diepgang. Maar wat er op 19 april gebeurde hadden we nooit verwacht…!”

Moet dat nou wel zo nodig?

ELST – Vanuit de politieke partijen bestond wel enige scepsis tegenover het plan van de raadsgriffie. Er zijn immers al genoeg mogelijkheden om je als burger te laten informeren over manieren om lokaal politiek actief te worden. Er zijn politieke avonden, infostands op de markt en vergaderingen waar je als publiek bij mag zijn. Het secretariaat van de fractie zal ook iedereen die dat vraagt van informatie voorzien. Welke behoefte kon er nog zijn? Desalniettemin kreeg de raadsgriffie het vertrouwen om deze avond te organiseren.

Van den Brink ging op pad door de dorpen en wijken in de gemeente Overbetuwe. Aan alle ondernemers werd gevraagd om de opvallende poster op het raam te hangen en hieraan werd volop meegewerkt. De aanmeldingen stegen na de posteractie naar 7, een mooi aantal! Maar toen de discussie op social media losbarstte liep het storm! (zie facebookpagina gemeenteraad Overbetuwe) Uiteindelijk gaven bijna 50 mensen zich op. Van den Brink: “We dachten, hoe gaan we dit nou organiseren, moeten we ons hele programma omgooien?”.

Doorschuifmarkt

Na een algemene inleiding werden de deelnemers naar de hal van het gemeentehuis geloodst waar een markt was ingericht. Negen politieke partijen hadden een kraampje. Daarnaast was er een kraampje waar werd toegelicht wat het inhoudt om je voor de dorpsraad te zetten en via de dorpsraad invloed uit te oefenen. Ten slot kon je bij het elfde kraampje uitleg krijgen over het oprichten van je eigen politieke partij en hoe je op andere manieren invloed kunt uitoefenen zoals door te lobbyen en actie te voeren.

Voor iedere kraam was twee minuten tijd en die werd streng bewaakt! Met deze vorm van ‘speeddaten’ kon iedereen sfeer proeven. Er stonden geen partijprogramma’s centraal maar de partijen zelf: hoe ze zijn georganiseerd en welke taken en vacatures er zijn. “Van een partij die zichzelf promootte ten koste van anderen knapte men op deze avond snel af”, hoorde Van den Brink achteraf terug.

Persoonlijk verhaal

“De opzet van de avond was dat mensen zich welkom voelden en een goed beeld kregen van wat het betekent om politiek actief te zijn. De sfeer in onze gemeenteraad is te omschrijven als een ‘doe maar normaal-cultuur’”, vertelt de griffier. Men voelde zich ook vrij genoeg om persoonlijke vragen te stellen waarop politici hun persoonlijke verhaal deelden. Bijvoorbeeld: ‘Weet ik wel wat het gemeentebelang is, hoe ben jij daar zelf zo zeker van?’ En er dan achter komen dat een zittend raadslid soms ook met deze zaken heeft geworsteld en hoe hij in zijn rol is gegroeid. Er werden mogelijkheden toegelicht zoals burgerraadslid te worden van een politieke partij en zo die fractie zo met je eigen kennis en ervaring te helpen.

Bijna iedereen actief!

Arthur van den brink kijkt terug op een geslaagde avond: “De sfeer was positief, er werd elkaar niets verweten, er waren geen felle inhoudelijke discussies, het was een heel plezierige avond”. Maar buiten dat hadden bijna alle deelnemers zich aangemeld bij een politieke partij, bij een dorpsraad of zijn ze anderszins actief geworden. Dat is pas echt iets om trots op te zijn!. Slechts drie mensen gaven aan dat het toch niets voor hen was. “Er zijn zelfs aanvragen voor een tweede avond!”, lacht Van den Brink.

Ook iets voor jou?

Zou je in jouw gemeente ook meer aandacht willen voor de manieren om (politiek) actief te zijn voor dorps- of gemeentebelang? Zou je meer te weten willen komen over de mogelijkheden om politiek actief te zijn? Ben je benieuwd naar persoonlijke ervaringen? Je kunt dit verhaal uiteraard delen met de griffie van je eigen gemeente. Neem bij vragen gerust contact op met de DKK. Wij kunnen meedenken of je bijvoorbeeld in contact brengen met Arthur van den Brink.

 

Josien Durieux

0314-631168
josiendurieux@dkkgelderland.nl

Locatie

Gemeente Overbetuwe
Dorpsstraat 67
6661EH Elst
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners