Dorps- en wijkraden ‘democratisch’?

Als vereniging met circa 150 dorps- en wijkbelangenorganisaties als lid, horen wij regelmatig de vraag over de rol en positie van een belangenorganisatie in de gemeenschap en t.o.v. van bijvoorbeeld de gemeente. Draagvlak en erkenning zijn de kernwaarden en de vraag is hoe dit kan worden versterkt.

Democratic Challenge

Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse zaken is het landelijke project Democratic Challenge (DC) gestart. DC richt zich op het verzamelen en ondersteunen van experimenten voor vernieuwing van de lokale democratie. Na een oproep om voorbeelden ontving de organisatie bijna honderd inzendingen die in 13 thema’s zijn gevat. Eén van dit thema’s is Dorps- en wijkdemocratie. Het unieke hiervan is dat er door de bril van bewoners wordt gekeken. De 15 experimenten die hieronder vallen zijn inspirerend en leerzaam voor iedere belangenorganisatie die wil werken aan draagvlak en erkenning. Met de onderlinge uitwisseling van kennis en expertise wordt een toolkit ontwikkeld voor gemeenten en bewonersinitiatieven.

Gelders experiment in Elden: Bewoners als bestuurders

Op 25 april werd een Gelders experiment gepresenteerd tijdens de tweede leerkring (van de drie): Bewoners als bestuurders in het Arnhemse Elden.

De gemeente beweegt: Van wijken weten

De gemeente Arnhem heeft een omslag gemaakt van aanbod- naar vraaggericht werken. Onder het motto ‘Van wijken weten’ is in iedere wijk een gemeentelijk team leefomgeving gestart. In overleg met bewoners en organisaties wordt ieder jaar een wijkprogramma gemaakt. Er wordt meer ruimte gegeven aan bewonersinitiatieven, bedrijven en organisaties om eigen ideeën en initiatieven uit te werken. Uitgaan van wat goed is voor de wijk en niet bij de regels starten, vraagt om een nieuwe manier van denken en (samen)werken. De teams leefbaarheid beslissen over het geld dat beschikbaar is voor de wijken. Iedere wijk heeft een eigen budget waarin geschoven kan worden.

Bewoners als bestuurders

Het dorp Elden is één van de acht wijken van Arnhem. De dorpsraad kon het niet behappen om alle mensen uit Elden te betrekken en te vertegenwoordigen bij de aanpak Van wijken weten. Petra van Houdt,  inwoner, oud-dorpsraadslid en ondernemer heeft de aanpak Bewoners als bestuurders ontwikkeld. Dit plan gaat uit van een platte organisatie zonder bestuurlijke tussenlaag.

Het idee is als volgt: iedereen die stemrecht heeft krijgt per half jaar een bepaald aantal punten, dat is hun ‘budget’. Deze punten zijn gekoppeld aan je BSN-nummer. Bewoners kunnen hun punten inzetten op gemeentelijk niveau, zoals onderwijs en infrastructuur, of op straatniveau: het vervangen van een riolering of de herbestrating van een straat. Zo ontstaat er verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Kortom: de bewoner is bestuurder geworden, de gemeente een uitvoeringsorgaan.

Verantwoordelijk?

Stel, je rijdt met je auto tegen een paaltje aan en daardoor zit er een dikke deuk in je auto. Ook het paaltje ligt om, maar voel je je daar ook rot over?

Volgende keer naar Limburg

De derde en laatste kennisleerkring van deze serie wordt gehouden in Ijsselsteyn, gemeente Venray. Hier is de dorpsraad na decennia op dezelfde manier te hebben gefunctioneerd, compleet vernieuwd. In plaats van een zeskoppig bestuur, is er nu een harde kern van vier personen die regelmatig een dorpsforum organiseert. Aan het dorpsforum doen gemiddeld 60 mensen mee, als het onderwerp hen interesseert. De dorpsraad maakt een jaarplan en zorgt voor implementatie door werkgroepen. Er worden nieuwe vergadervormen toegepast zoals staand vergaderen, over de streep, veel tempo in vergaderingen en goede tijdsbewaking.

Zullen we de dorpsraad maar opheffen?

Dit is de treffende titel van één van de workshops op het Landelijke Plattelandsparlement van 17 juni. (Lees hier het verslag) De rol en functie van de dorpsraad veranderen. Minder commentaar op anderen (gemeente) en meer zelf doen. Initiatieven ondersteunen en met elkaar verbinden. Procesbegeleider binnen de gemeenschap. Een workshop met vertegenwoordigers van dorpsnetwerken die nieuwe stappen zetten, onder leiding van Ben van Essen (VKKL; LVKK). 

Onderzoek Universiteit van Utrecht

In opdracht van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen voert de Universiteit van Utrecht onderzoek uit naar ontwikkelingen in de rol- en taakopvatting van dorpsorganisaties. In december worden de voorlopige resultaten hiervan besproken in een themabijeenkomst met de provinciale verenigingen van kleine kernen. 

Meer informatie?

Bent u ook bezig met de rol en taakopvatting van uw dorpsbelangenorganisatie? Wilt u werken aan draagvlak en erkenning? Zoekt u meedenkkracht, voorbeelden en procesbegeleiding? Neem dan contact op met de DKK zodat we kunnen bekijken naar passende ondersteuning.

 

Josien Durieux

0314-631168 / josiendurieux@dkkgelderland.nl

 

 

Locatie

Elden Elden
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners