De Grote Optrommelactie

De Grote Optrommelactie: een manier om van buur tot buur gesprekken op gang te brengen over leefbaarheid, samenredzaamheid en bewonersinitiatieven. Het filmpje spreekt voor zich!

Op het PlattelandsParlement (17 juni 2017) werd een Grote Optrommelactie gehouden. Alle aanwezigen konden op die manier hun gespreksonderwerpen agenderen bij de LVKK. 

De Grote Optrommelactie is een methode speciaal ontwikkelt om bewoners te betrekken bij nieuwe en bestaande activiteiten. De actie sluit aan bij de ‘nieuwe’ vrijwilliger die gewoon handen uit de mouwen wil steken en vooral niet van vergaderen houdt.

Dikwijls ontplooien er nieuwe vrijwilligers op die zich op korte termijn graag willen inzetten voor “iets” wat hen persoonlijk aanspreekt. Initiatieven zoals wandelgroepen, afvalprikken, kerstverlichting, op zetten van een minibieb, koffieochtenden, spelletjes, markten, actiegroepen voor veiligverkeer, sneller internet en ga zo maar door.

Het idee in het kort
Je levert een optrommel persoonlijk af aan het begin van de straat. De Bewoners vullen hun ideeën en reacties in en geven de optrommel door aan de buren. Na enkele weken (afhankelijk van de doorgeefsnelheid) zal de optrommel arriveren aan het einde van de straat. Gevuld met  tips, ideeën en contactgegevens van buurtgenoten die wellicht zelf actief willen zijn bij realisatie van hun eigen idee!

Resultaat
De grote Optrommelactie levert dikwijls nieuwe initiatieven en vooral ook nieuwe vrijwilligers op. Inwoners kunnen hun contactgegevens achterlaten zodat bij realisatie van hun idee het heel eenvoudig is om mensen bij hun eigen idee te betrekken.

Bij het doorgegeven van de optrommel ontstaat er een contactmoment tussen buren. Een mooie gelegenheid om ook even bij te praten.

Iedereen krijgt een kans om input te leveren. De Grote Optrommelactie is zo eenvoudig dat het geschikt is voor zowel jong als oud.

De opbrengst kan eventueel gebruikt worden als input van het jaarprogramma of een dorpsomgevingsplan.

bron: http://www.optrommelen.nl/wat-is-optrommelen-2/

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners