Inspiratie en ideeën van het PlattelandsParlement

Op zaterdag 17 juni vond het PlattelandsParlement plaats. Een gratis festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden. Dit jaar in de gemeente Bronckhorst. Een impressie van de dag, de grote optrommelactie, het gedicht en verslagen van alle workshops staan voor u op een rij.

Een veelzijdig programma met workshops, lezingen, presentaties, muziek en film en veel actieve bewoners. Dat waren de ingrediënten van een prachtige dag, weergegeven in een filmverslag van Serge Calon. 

17 juni was een dag om elkaar te ontmoeten en weer opgeladen naar huis te gaan. Met ideeën van anderen, nieuwe contacten en het besef dat we samen sterk staan en gezamenlijk veel kunnen bereiken als het gaat om een fijne en goede leefomgeving. Daar hebben we elkaar voor nodig als inwoners van dorpen en kleine kernen, maar ook als burger en overheid. Met een optrommelactie haalden we tijdens Het PlattelandsParlement onderwerpen op voor de gespreksagenda die de komende twee jaar leidend zal zijn in het overleg met Tweede Kamerleden, fractieleden en onze gesprekspartners van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnenkort hierover meer.

Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, was dagvoorzitter.  Het programma startte met de film 'De grote Optrommelactie' van Serge Calon. Optrommelen is een methodiek die dorpsfemme Femke Heythekker inzet in o.a. Drentse dorpen en die anderen wellicht weer kunnen gebruiken om in eigen dorp of kern aan de slag te gaan. Het Kameroperahuis liet de aanwezigen zich trommelend opwarmen voor de dag, die ook indrukwekkend afgesloten werd: Sara van Gennip droeg een door haar deze dag geschreven tekst voor.

 

Wij (ver)bouwen als dorp zorgwoningen
verslag
presentatie

WoonRUIMTE voor jongeren in eigen dorp
verslag
presentatie

Van Dorpshuis naar Huis van het dorp
verslag
presentatie

Dorpshuis: goed exploiteren door slim beheren
verslag
presentatie

Mensen van ver, kansen dichtbij
verslag
presentatie

Coöperatie: klassiek en kansrijk
presentatie

Het dorp verdient een coöperatie
verslag volgt

Erven voor ouderen
presentatie

Dorpen met een gouden randje
presentatie

Gemeente durf te participeren: Wmo en Omgevingswet
verslag

Welzijn, wonen en zorg in eigen hand: Da's pas gezond!
verslag
presentatie

Zullen we de dorpsraad maar opheffen?
verslag

Openbaar vervoer: Door wie en Voor wie?
verslag
presentatie

Zorg op afstand brengt zorg dichtbij
presentatie 

Dorpshuizen en de Wmo-scan
verslag
presentatie

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners