Geef uw gemeenteraad een cadeau!

Ter verrijking van partijprogramma's en het later te vormen coalitieprogramma kunnen wij de volgende handreikingen van harte aanbevelen. Door er je eigen draai en invulling aan te geven wordt het een actueel verhaal op maat waarin de huidige trends en ontwikkelingen terug komen. Een cadeautje voor raadsfracties om urgente en breed gedragen aandachtspunten hapklaar aangereikt te krijgen zodat ze het in partijprogramma kunnen opnemen!

Vanuit de DKK zijn drie documenten naar alle Gelderse gemeenten met kleine kernen gestuurd die in 2018 verkiezingen organiseren. U kunt vanuit uw eigen organisatie uiteraard ook aandacht vragen voor deze (of andere) handreikingen, of u kunt uw eigen verkiezingsboodschap schrijven! (zie het artikel over Lobbyen, gewoon doen!)

‘Wij zorgen voor elkaar. Dat vraagt ruimte en vertrouwen’ - Nederland Zorgt Voor Elkaar
Als DKK Gelderland onderschrijven we de boodschap van deze handreiking: draag bewonersinitiatieven een warm hart toe door de belemmeringen voor deze initiatieven weg te nemen. Daarbij worden vier speerpunten genoemd met uitwerkingen waar wij 100% achter staan. Door deze op te nemen in uw verkiezingsprogramma geeft u ruimte voor vernieuwing en maatwerk vanuit de samenleving. Download hier

Dorpshuizenbeleid op maat – LVKK
De Handreiking ‘Dorpshuizenbeleid op maat’ is bedoeld voor gemeenten met dorpshuizen binnen hun grenzen. Het gaat over de relatie tussen de gemeente en hun dorpshuizen. Die relatie heeft door de jaren heen vorm gekregen en is per gemeente verschillend. Als provinciaal steunpunt voor dorpshuizen, verenigd in de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK), willen wij de gemeenten stimu­leren de omgang met hun dorpshuizen tegen het licht te houden. Daarom vindt u in deze brochure aanbevelingen voor een beleid op maat, passend in elke voorkomende situatie. Deze handreiking zal zeker ook van pas komen bij gemeentelijke herindeling, als beleid van de verschillende fusiepartners moet worden omgezet in een nieuw gezamenlijk beleid. Gemeenten die geen beleid voor dorpshuizen hebben vinden in deze handreiking een basis­pakket van afspraken. Download hier

Beleid & Vrijwilligerswerk – NOV
Vrijwilligerswerk is van essentieel belang in een maatschappij waarin mensen steeds meer op elkaar zijn aangewezen en waarin de overheid meer en meer taken teruggeeft aan de samenleving. Het speelt een enorme rol op een groot aantal gemeentelijke beleidsterreinen en hoort dus thuis in alle partijprogramma’s. Samen met haar leden heeft Vereniging NOV deze handreiking opgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 om politieke partijen te helpen om vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet goed op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Download hier

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners