DKK stelt vragen over vliegverkeer over de Veluwe en Gelderse Vallei

In toenemende mate zijn we geïnformeerd door bezorgde bewoners van met name de dorpen op de Veluwe en in het Valleigebied, over de plannen voor uitbreiding van vliegveld Lelystad.
Daarom hebben we bij gedeputeerde mevr. Josan Meijers informatie opgevraagd over de procedure en de wijze waarop wordt omgegaan met de belangen van kleine kernen, zie bijlage. Wij houden u van haar reactie op de hoogte.
We stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte houdt van uw initiatieven in uw dorp aangaande deze ontwikkelingen.

Vanwege de plannen voor uitbreiding van Lelystad en de laagvliegroute over de Veluwe en Gelderse Vallei zijn inwoners van diverse dorpen verontrust. Omdat vliegtuigen niet over grote plaatsen mogen vliegen, loopt de route vooral over de kleinere kernen. Er zijn diverse acties gaande zoals deze petities:

·        Red de Veluwe - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger

·        Voortbestaan van Nationaal Paracentrum Teuge en Luchthaven Teuge

·        NEE tegen laagvliegende vliegtuigen over de gemeente Ede en de Hoge Veluwe

Als provinciale belangenorganisatie voor kleine kernen steunen wij onze leden bij het behouden en versterken van de leefbaarheid in hun dorp. De DKK ontvangt geluiden van bewoners en dorpsbelangenorganisaties die bezorgd zijn over de plannen. We horen graag hoe er in uw dorp tegen de ontwikkelingen wordt aangekeken en wat uw rol als dorpsbelangenorganisatie hierin is.

Zonder stellingname, hebben wij bij gedeputeerde mevr. Josan Meijers informatie opgevraagd over de procedure en de wijze waarop wordt omgegaan met de belangen van kleine kernen, zie bijgevoegde brief.

We hebben onze leden gevraagd om ons op de hoogte te houd van hun initiatieven aangaande deze ontwikkelingen. Voelt u zich vrij om naar aanleiding van dit contact op te nemen.

Het DKK bestuur ziet alle reacties met grote belangstelling tegemoet.

 

 

 

 

<--break->

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners