Veel contacten gelegd en ideeën gedeeld tijdens Zomertour Leefbaarheid

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland heeft, in samenwerking met de provincie en Omroep Gelderland, zes middagen met een gele Amerikaanse schoolbus op het opnameterrein van het populaire radio- en TV-programma ‘Zomer in Gelderland’ gestaan. Het doel: mensen inspireren en stimuleren om hun ideeën voor een betere leefomgeving samen waar te maken.

Alliantie helpt initiatieven

De provincie stelt onder voorwaarden subsidie beschikbaar: 10.000 tot 25.000 euro per initiatief. De Leefbaarheidsalliantie Gelderland kan initiatiefnemers verder ondersteunen en heeft daarvoor in elke regio een team klaar staan. De alliantie wordt gefinancierd door de provincie en bestaat uit vier organisaties: Zorgbelang Gelderland, Spectrum, vereniging Dorpshuizen Kleine Kernen (DKK) Gelderland en Plattelandsjongeren Gelderland.

Succesverhalen gedeeld

‘Zomer in Gelderland’ is een jaarlijkse wedstrijd tussen Gelderse dorpen en brengt veel mensen op de been. Medewerkers van de alliantie en provincie hebben zo ruim 2000 mensen gesproken, en een veelvoud bereikt via (social) media. Succesvolle initiatiefnemers, ook van buiten het dorp, vertelden op verzoek van de alliantie hun verhaal. Ze vormden op die manier een voorbeeld én kregen meer bekendheid. Zoals De Stadswerkplaats in Culemborg, die ‘buurttafels’ maakt van in die buurt gekapte bomen.

Startende initiatieven

De Leefbaarheidsalliantie heeft ook verbindingen gelegd met dorpsraden, lokale besturen en startende initiatieven. Een startend initiatief is ‘de Tuinen van Zuidbroek’ in Apeldoorn. De initiatiefnemers willen dat wijkbewoners en klanten van zorginstellingen elkaar daar gaan ontmoeten en mensen met een beperking kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te re-integreren. De alliantie gaat helpen met het aanvragen van subsidie.

Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een veelgenoemd thema. De mensen van het initiatief ‘Teuge Leeft’ in de gemeente Voorst weten daar wel raad mee, mede dankzij subsidie van de provincie. Zij verbinden jong en oud in het dorp door een schoolmoestuin, een kinderboerderij en een maandelijkse gezamenlijke maaltijd voor ouderen.

Een goed gesprek in de bus

 
“En in Voorst gebruiken we nu een bus voor schoolzwemmen, waar ook ouderen van gebruik maken. Zo ontstaan veel nieuwe onverwachte, waardevolle verbindingen en ontmoetingen, ” zo vertelt initiatiefnemer Lucas Harbers in Empe aan onder meer gedeputeerde Bea Schouten. Schouten reageert enthousiast: “Bij dit soort ontmoetingen betekenen ouderen veel voor anderen, en spreken we ze aan op hun kracht, in plaats van ons te richten op hun eenzaamheid en kwetsbaarheid. Dat moet vaker gebeuren!”

Een levendig gesprek in de bus in Empe

 

Gemeentelijk initiatieventeam

Maar beter kan het altijd. Bas van den Hoogen van de gemeente Voorst: “We starten een ‘initiatieventeam’ dat vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen zoals Groenvoorziening en Vergunningen met bewoners samenwerkt. Zodat we wanneer een idee vrijdag binnenkomt, we op maandag allemaal aan de slag gaan.”

Aan het denken gezet

De Leefbaarheidsalliantie neemt nog contact op met mensen die een kansrijk idee in de bus achterlieten. In Oostendorp is Janita, moeder van drie kinderen, al aan het denken gezet  hoe daar meer te doen kan komen voor de jeugd. Want ja, daarbij kan de alliantie wellicht helpen.

 

Meer informatie op leefbaarheid.gelderland.nl

 

 

 

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners