Bewonersbudget van 1,5 % van de gemeentebegroting

Op 25 september vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de leerkring Dorps- en wijkdemocratie, onderdeel van de Democratic Challenge. Een gezelschap afkomstig uit alle windstreken van Nederland, was te gast in gemeentehuis Neerijnen. Deze gemeente (12.360 inwoners) stelt een bedrag van € 400.000,- per jaar beschikbaar voor bewonersinitiatieven (ca. 1,5% van de gemeentelijke begroting). Zie hier de spelregels en de procedure (op 1 A4). Een voorbeeld voor andere gemeenten... 

Burgemeester Harry de Vries stipte een aantal aandachtspunten aan die op het gebied van dorps- en wijkdemocratie worden besproken met de buurgemeenten Lingewaard en Geldermalsen. In het licht van de aanstaande fusie tot gemeente West-Betuwe is het belangrijk om:

 

 • Te spreken met inwoners en niet over burgers;
 • Je te verdiepen in de leefomgeving, daar zijn mensen in geïnteresseerd;
 • Inwonersavonden in alle kernen te organiseren;
 • Te experimenteren met bijvoorbeeld een bidbook (wat heeft iedere gemeente te bieden), dorpswandelingen met inwoners als gids en raadsleden als ‘publiek’, onderscheid te maken tussen taken van de gemeente of taken van inwoners en gezamenlijke verantwoordelijkheden.

 

Ook Dikky de Bijl (teamleider leefbaarheid) heeft deze avond gesproken over wat er allemaal speelt op het gebied van bewoners- en overheidsparticipatie in de gemeente Neerijnen. Ze heeft daarbij verschillende interessante voorbeelden genoemd zoals:

 • Haaften; waar jongeren zelf een eigen plek hebben uitgekozen, een plan hebben ontwikkeld en een presentatie hebben gehouden tijdens de gemeenteraadsvergadering (realisatie zit er aan te komen);
 • Tuil; waar bewoners van een nieuwbouwwijk zelf gezamenlijk een natuurtuin/speelveld hebben ontwikkeld;
 • Leefbaarheidsfonds waar €400.000 beschikbaar is gesteld voor bewonersinitiatieven met een aantal opvallende kenmerken:
  • 14 laagdrempelige voorwaarden waar rekening mee moet worden gehouden (co-financiering, initiatief moet in de gemeente zijn, focus op zelfredzaamheid etc.);
  • Gemeenteraad mag zelf niet beslissen over wie wat krijgt, de ambtenaren doen dat.

Locatie

Gemeente Neerijnen Neerijnen
Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners