Nieuwe voorwaarden VSB-fonds

Mens en Maatschappij! Ook het VSB fonds gaat meer aandacht geven aan projecten die zich richten op actief burgerschap. Mensen en organisaties die zich inzetten voor anderen en de omgeving kunnen een aanvraag doen bij dit fonds, voor subsidie of ondersteuning.
Per 15 november gelden er nieuwe voorwaarden voor het aanvragen van subsidies.

Nieuwe voorwaarden

Projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen, zodat ze mee kunnen doen aan de samenleving en iets voor anderen kunnen betekenen, komen in aanmerking. Of aanvragen voor de ontwikkeling van sterke buurten en wijken.

Een van de aandachtvelden van het fonds is de oprichting van een nieuw dorpshuis of het verbouwen en (her)inrichten van een bestaand dorpshuis.

Op de website van het VSB fonds staat uitgebreid beschreven hoe u een aanvraag kunt doen, aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke ondersteuning het fonds daarbij kan bieden.

Algemene informatie over het fonds:

https://www.vsbfonds.nl/

Informatie over de subsidie voor dorps- en buurthuizen

https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/ontmoeten/dorps-en-buurthuizen

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners