Als het erom gaat weten inwoners het beter dan het ministerie

Mocht iemand zich nog afvragen of je als inwoners het verschil kan maken, dan hebben de mensen die zich vanaf begin dit jaar druk hebben gemaakt over de uitbreiding van het vliegveld Lelystad het bewijs wel geleverd.

De Stichting HoogOverijssel en de stichting Red de Veluwe hebben samen bereikt dat het ministerie tegenover de Tweede Kamer heeft moeten toegeven dat het op cruciale punten fout zit. Dat de inwoners, georganiseerd in deze stichtingen, het beter weten dan het ministerie.

De feiten:

De Milieu Effect Rapportage, gemaakt door het ministerie, is fout gebleken en moet op belangrijke punten over gedaan worden. Hierover is op 19 december gedebatteerd in de Tweede Kamer:

  • De MER gaat enkel over de effecten op Flevoland. Overijssel, Gelderland en Friesland zijn onterecht niet meegenomen;
  • De MER gaat ervan uit dat vliegtuigen die laag vliegen geen lawaai maken en geen vervuiling veroorzaken. Onterecht natuurlijk, want dat zou betekenen dat hun motoren uit staan, en dan vallen ze naar beneden;
  • In de onderzoeken is geen rekening gehouden met de vogeltrek rond Lelystad.

Dit zijn zaken die enkel naar boven kwamen doordat inwoners van Overijssel en Gelderland zich in hebben gezet, om de wijze waarop de uitbreiding erdoor werd gedrukt, tegen te gaan. Zij bewijzen dat inwoners een hoger kennisniveau kunnen bereiken dan het ministerie, en dat ze in staat zijn een effectieve lobby op te zetten. Dit kost natuurlijk veel, heel veel tijd en energie. Tijd en energie die de betrokken inwoners liever op andere wijze besteed hadden.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners