DKK in 2018

Het nieuwe jaar is al weer in volle gang. Ook de medewerkers van DKK zijn zeer actief met het ondersteunen van vrijwilligers in de dorpen, het beantwoorden van vragen van leden en participeren in de Leefbaarheidsalliantie van de Provincie Gelderland. In 2018 leggen we daarnaast een paar extra nieuwe accenten, vooral gericht op onze leden.

Kijkje in de keuken

Leren van elkaar staat centraal bij dit succesvolle programma. In 2018 staat een bezoek aan Kulturhus Westendorp op de planning. Dit dorp heeft van het lokale café De Vos een Kulturhus gemaakt met een interessant verdienmodel.
Ook zijn we van plan om een Kijkje te organiseren over nieuwe woonconcepten en de Omgevingswet. Kwaliteit van de buitenruimte is namelijk een steeds belangrijker thema.

DKK on tour

Ook dit jaar gaan de consulenten op bezoek bij de leden, de besturen van dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen, waar we nog weinig contact mee hebben. Al pratende komen vragen en ontwikkelingen aan de orde en kan besproken worden op welke wijze DKK ondersteuning kan bieden. Hierbij werken we nauw samen met onze partners in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland: Zorgbelang, Spectrum en de Plattelandsjongeren Gelderland.

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

In de Algemene Ledenvergadering van maart 2017 is het meerjarenbeleidsplan goedgekeurd. Enkele hoogtepunten voor 2018 zijn: de voorbereiding van het Plattelands Parlement dat plaatsvindt in februari 2019, net voor de verkiezingen van Provinciale Staten, en cursussen exclusief voor onze leden, bijvoorbeeld over Sociale Hygiëne of marketing voor Dorpshuizen.

DKK medewerkers

Peter van Heek is sinds januari weer aan het werk, gelukkig is hij volledig hersteld. De tijdelijke vervanging door Lex Hoefsloot en Werner Ludwig is afgerond. We danken hen hartelijk voor hun inzet om, samen met het team en het bestuur, zorg te dragen voor de voortgang van de werkzaamheden van onze vereniging.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners