Felicitatie en (her)kennismakingsbrief aan de leden van de nieuwe gemeenteraden

De komende tijd worden de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. Uit de verkiezingsuitslag blijkt dat bewoners lokale partijen en leefbaarheid kleine kernen belangrijk vinden. DKK heeft alle gemeentes een brief gestuurd, waarin aandacht gevraagd wordt voor een nauwere en andere samenwerking van bewoners met het lokaal bestuur. Van inwoners wordt een actieve inbreng en verantwoordelijkheid verwacht bij diverse leefbaarheidsthema’s. Dat vraagt om nieuwe verbindingen van bewoners met de gemeente.

Samenwerken in Doetinchem

In de afgelopen raadsperiode hebben we daar in Doetinchem goede ervaringen mee opgedaan. Ons vertrekpunt is de vraag van de bewoners in de dorpen. Veelal gaat het om initiatieven waarbij de gemeente een belangrijke partner is.

Ondersteuning

Om daar goed mee aan de slag te kunnen gaan is enige ondersteuning vaak gewenst. Die kunnen wij bieden dankzij ons grote provinciale en landelijke netwerk én de subsidie van de provincie Gelderland in het kader van het programma leefbaarheid. Op provinciaal niveau werken we daarbij samen in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners