Ledenvergadering Vereniging DKK Gelderland goed bezocht

“Toegankelijkheid is meer dan de beste parkeerplaats voor de deur en het grootste toilet!” Hiermee sloot Jan Troost zijn inleiding af van het themadeel van de ALV op 25 april in het ‘Huus van het Darp’ Groessen. De komende tijd zal er veel aandacht zijn voor Brede toegankelijkheid van dorp en dorpshuis. Bij de verkiezing van Dorpshuis van het Jaar, en ook door de ontwikkeling van een keurmerk Toegankelijkheid.

De ledenvergadering werd geopend met een korte presentatie door de heer Henk Bruns van Dorps Accommodaties Groessen. Zij gaan de komende tijd verbouwen om de toegankelijkheid te vergroten en, letterlijk, verbindingen te leggen tussen de drie organisaties Judo, Jeugdhonk en Dorpshuis. In het formele gedeelte van de vergadering kwamen de waterschapsverkiezingen, nog betere service naar de leden en de AVG aan de orde. De ledenvergadering keurde de jaarstukken goed en de Vrienden van DKK presenteerden hun plannen voor een leefbaarheidssubsidie voor de leden.

Na de pauze was er volop aandacht voor toegankelijkheid. Jan Troost van Inclusie Verenigt en Silvia Sikkema en Ellen Spanjers van Zorgbelang hielden een presentatie over inclusie, aparticipatie en het VN verdrag Handicap. In kleine groepen gingen de leden met elkaar in gesprek over brede toegankelijkheid op sociaal, financieel of digitaal gebied. Er werden veel ervaringen uitgewisseld. Later dit jaar organiseren we een extra bijeenkomst rondom dit thema, als een kijkje in de keuken. Bestuursvoorzitter Leidy van Aalst sloot de vergadering en nodigde iedereen uit voor een drankje en gebakjes ter ere van het 40 jarig bestaan van DKK en haar voorgangers.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners