Glasvezel in het buitengebied

Snel internet is voor iedereen essentieel. Willen we langer veilig thuis wonen op het platteland dan is glasvezel zelfs onmisbaar. Om dit aangelegd te krijgen in het buitengebied is de voorwaarde gesteld dat minimaal 50% van de huishoudens mee moet doen. Een goed georganiseerde vraagbundelingsactie is noodzakelijk. In de Achterhoek is de 50% in diverse gemeenten gehaald en is ook gestart met de aanleg. De grote plattelandsgemeente Bronckhorst heeft zelfs meer dan 70% gehaald. Glasvezel Buitenaf heeft hier de aanleg geregeld. Wat schetst onze verbazing dat in het gebied Veluwe Oost, waar de buitengebieden van Apeldoorn, maar ook grote delen van Voorst, Brummen, Epe, Ede en Rheden onder vallen twee vraagbundelingscampagnes van start zijn gegaan. Zo wordt het wel erg ingewikkeld om minimaal 50% deelname te halen. Wij maken ons als belangenvereniging voor de leefbaarheid van het Gelderse platteland ernstig zorgen over deze merkwaardige ontwikkeling.

Algemeen nut
Glasvezel is van algemeen nut en de aanleg zou eigenlijk door de overheid opgepakt moeten worden, vergelijkbaar met het stroom, gas – en vaste telefoonnet. De provincie Gelderland wilde dit organiseren na de nodige druk, ook van onze kant, maar werd teruggefloten door Europese aanbestedingsregels.

De markt is bij de aanleg van glasvezel aan zet. En wat gebeurt er als je het aan de markt overlaat, dan ontstaat er concurrentie, waar de bewoners van het buitengebied alleen maar last van hebben. Glasvezel Buitenaf is de partij die het initiatief heeft genomen, na jaren van voorbereiding en samenwerking met overheden: gemeenten, waterschap en provincie, ook in het gebied Veluwe Oost. De vraagbundeling in dit gebied loopt tot 13 juli. Met man en macht wordt gepoogd 50% deelname voor elkaar te krijgen met een systeem van samenwerking met lokale overheden en met lokale ambassadeurs via de dorpsbelangenorganisaties. Mensen die elkaar kennen persoonlijk aanspreken op het belang van deelname werkt het beste.

Glasvezeloorlog
Maar nu is er een glasvezeloorlog ontstaan: een paar dagen geleden kregen alle bewoners van datzelfde buitengebied een brief van een organisatie die zich Digitale Stad Veluwe noemt: een adviesbureau dat vooral wordt gesteund door KPN. Die doen nu een concurrerend aanbod en stellen dezelfde voorwaarde: minimaal 50% moet meedoen. Echter: het gevaar is nu levensgroot dat KPN probeert markt terug te veroveren, of juist de markt voor Glasvezel Buitenaf te bederven, zodat die 50% niet gehaald wordt.

De Vereniging DKK Gelderland roept Glasvezel Buitenaf en Digitale Stad Veluwe op om zo snel mogelijk te komen tot een vraagbundeling van hun acties. Zodat de bewoners van het buitengebied die graag snel internet willen niet de dupe worden van deze merkwaardige actie. Eerder wilde niemand investeren in glasvezel en nu is het buitengebied toch een interessante markt waar een glasvezeloorlog ontstaat. Dat kan toch niet waar zijn!

Zie nieuwsitem Omroep Gelderland

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners