AVG

Sinds 25 mei 2018 mogen organisaties, inclusief verenigingen en stichtingen, niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Dit betekent dat alle organisaties kritisch moeten kijken naar de verwerkte persoonsgegevens.

Tijdens de ALV van DKK op 25 april jl. is dit onderwerp gepresenteerd. De aanwezigen hebben informatie ontvangen die we ook graag met u willen delen.

Hieronder en in de links vindt u nuttige informatie om u zo goed mogelijk te informeren over de nieuwe AVG-wet. Het betreft handreikingen waarmee u meer kennis verkrijgt en indien nodig binnen uw organisatie mee aan de slag kan gaan.   

 

Tips en weetjes

To Do’s

 • Maak verwerkersovereenkomsten;
 • Recht van inzage is niet meteen recht op een kopie;
 • Zet het Privacy Statement op website of facebook;
 • Stuur mails aan meerdere personen via de BCC en NIET meer via Aan;
 • Bij mails aan meerdere personen kun je vermelden aan wie deze mail verstuurd is;
 • Herkenbare foto’s zonder toestemming van de betrokkene mag niet meer;
 • Maak gebruik van een veilige Cloud.

Organisatie

 • Is uw organisatie zich bewust van de AVG?;
 • Zorg voor een aanspreekpunt binnen de organisatie.

Regels

 • Aantoningsplicht! De organisatie moet kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houdt;
 • Een organisatie moet kunnen uitleggen welke gegevens je bewaart en waarom;
 • Andere wetgeving staat boven de AVG;
 • Privacy impact Assessment (zie stappenplan AVG) is alleen verplicht voor grote organisaties.

Informatiepakket(zie onder aan deze pagina voor de links)

Stappenplan AVG

Checklist verwerkingen

Checklist Privacy

Privacy Statement (hierin kan je aangeven/omschrijven hoe de organisatie werkt en hoe deze er mee omgaat)

Persoonsgegevens volgens AVG.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners