21 Diploma's Sociale Hygiene behaald

Onze cursus Sociale Hygiëne is door 21 deelnemers met succes afgesloten, allemaal van harte gefeliciteerd! Het was hard werken, maar nu weten de cursisten alles over de Drank- en Horecawet en hoe dat in de praktijk werkt. In het najaar organiseren we voor onze leden deze cursus in de Achterhoek.

Regelgeving

Besturen van dorpshuizen,  multifunctionele centra, kantines in zijn algemeenheid, waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, moeten er voor zorgen dat er twee zogenaamde “leidinggevenden” zijn met de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH-diploma). Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn. Deze personen dienen op de Drank & Horecavergunning vermeld te staan. De leidinggevende is mede verantwoordelijk voor naleving van de regels met betrekking tot de Drank en Horecawet. Om in het bezit te komen van de Verklaring Sociale Hygiëne moeten zij een examen afleggen. Dit leidt naar het diploma Sociale Hygiëne.

 

 

 

 

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners