Participatiepunt Veilig Verkeer Nederland

Wordt er in uw straat of buurt ook te hard gereden?

Veilig Verkeer Nederland (VVN) ondersteunt dit najaar dorpsbelangenorganisaties en bewonersgroepen die de snelheid in de straat of buurt willen aanpakken. Volgens de Veiligheidsmonitor van het CBS ergeren mensen zich het meest aan hardrijders.

Onder begeleiding van een ervaren verkeersveiligheidscoach wordt in een tweetal bijeenkomsten met buurtbewoners, gemeente en andere betrokken partijen gezamenlijk de problematiek in kaart gebracht en gewerkt naar oplossingen. Dit alles met als doel de snelheidsovertredingen te verminderen. Met de samenwerking beogen we blijvend aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de straat of buurt. 

Ergert u zich ook zo aan hardrijders en wilt u zich actief inzetten om het aantal hardrijders te verminderen ? Doe een melding op participatiepunt of stuur een e-mail naar meldpuntoost@vvn.nl. Aanmelden kan tot 1 september a.s.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Veilig Verkeer Nederland Regiokantoor Oost
Tiny Limbeek T: 0575 518389 of Jan Hommes: T 0575 51048

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners