AVG: foto's in de openbare ruimte

Als we een evenement organiseren op het dorpsplein, mogen we dan vrij foto’s maken en deze publiceren? We hebben mooie foto’s gemaakt van een activiteit  in ons dorpshuis, mogen we die plaatsen op facebook en de website? Er wordt een evenement georganiseerd waar ook kinderen komen, gelden voor foto’s dan dezelfde regels als bij volwassenen? Ben je nieuwsgierig geworden hoe om te gaan met bovenstaande vragen, lees dan snel verder…

Openbare ruimte

Waar het hier om draait is de privacy van mensen die gefotografeerd zijn in de openbare ruimte. Onder openbare ruimte wordt de ruimte verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Vanwege dit open karakter, vinden in deze ruimte veel van de dagelijkse activiteiten plaats.

Plaatsen die onder de openbare ruimte vallen zijn onder andere straten en pleinen, kortom de ruimte die niet direct door een bepaalde groep of individu kan worden toegeëigend. De inrichting en het beheer van de openbare ruimte staat in de meeste gevallen onder verantwoordelijkheid van overheidsinstanties, waarbij gemeenten de grootste rol vervullen.

Voorbeelden

  • De meeste openbare ruimtes bevinden zich in de open lucht. Ook vrij toegankelijke overheidsgebouwen en publieke instellingen zijn openbare ruimten.
  • Een dorpshuis valt, wanneer het geopend is, onder openbare ruimte. Men kan hier vrij naar binnen. Maar op het moment dat zalen en/of ruimten verhuurd zijn is deze verhuurde ruimte voor de tijd van de huur geen openbare ruimte.
  • Een hotel is een gedeeltelijk openbare ruimte. Daar waar iedereen binnen kan lopen, dus lobby, loungeruimtes, bar, eetzaal etc. wel. Maar de kamer die jij gehuurd hebt en waarvoor je betaald hebt is geen openbare ruimte.
  • Een supermarkt is tevens een gedeeltelijke openbare ruimte. Door de gangen van de supermarkt kan iedereen vrij rond lopen, maar bijvoorbeeld in het magazijn, achter de kassa, broodafdeling, etc. mag alleen het personeel komen.

Hoe gaan we om met het publiceren van foto’s en video’s gemaakt tijdens  evenementen, bijeenkomsten en in openbare ruimtes?

Als op een foto of video iemand herkenbaar in beeld is, moet er in de meeste gevallen toestemming zijn om te publiceren. Dit heeft er mee te maken dat een herkenbaar persoon op een foto een persoonsgegeven is.

Je kunt in de algemene voorwaarden van een evenement een toestemmingsbepaling opnemen. Daarin geef je aan dat deelnemers akkoord gaan met het maken en gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Aan deelnemers moeten die algemene voorwaarden bij inschrijving bekend zijn gemaakt.

Organiseer je een bijeenkomst of evenement zonder inschrijving? Maak dan bij de ingang goed duidelijk dat er foto’s of video’s gemaakt kunnen worden, neem dit op in het huisreglement van de bijeenkomst en laat eventuele sprekers starten met de mededeling dat er beeldopnamen gemaakt kunnen worden. Als iemand bezwaar heeft, moet hij of zij dat melden bij de organisatie. Met dat bezwaar heb je rekening te houden!

Jonger dan 16 jaar en dan…

Voor fotograferen of filmen van personen jonger dan 16 jaar is expliciete toestemming nodig van een ouder/verzorger. Toestemming van het kind zelf is niet voldoende. Verenigingen kunnen (moeten) deze toestemming opnemen in de lidmaatschapsvoorwaarden. Dan is het voor nieuwe leden/aanmeldingen gelijk geregeld. Als dat niet gebeurd is, is het alsnog nodig toestemming te vragen aan de ouder/verzorger. Dat kan door het sturen van een e-mail met de vraag of de foto/video gepubliceerd mag worden. Alleen als geantwoord wordt met een akkoord, mag je publiceren.

Rekening houden met de gefotografeerde

In principe is het maken van foto’s in de openbare ruimte en het publiceren van die foto’s in de krant, een verenigingsblad of op de website toegestaan. Dit ligt anders als de afgebeelde persoon een 'redelijk belang' heeft om zich tegen publicatie van zijn/haar afbeelding te verzetten. In veel gevallen gaat het dan om een privacybelang.

Een fotograaf moet rekening houden de belangen die de gefotografeerde mensen hebben. Rekening houden met privacy doe je door bij elke foto na te gaan of er vervelende, gênante of intieme details op staan en die eventueel te blurren als dat relevant is. Je moet daar in ieder geval over nagedacht hebben en kunnen onderbouwen waarom je vond dat je die afbeelding van die persoon mocht publiceren.

Nieuwswaarde

Een foto van iemand bij een nieuwsbericht kan gerechtvaardigd zijn door de nieuwswaarde ervan, ook al is die persoon er zelf niet blij mee dat zijn foto wordt gepubliceerd. Het algemene belang van de vrije nieuwsgaring gaat in dat geval vaak voor een persoonlijk belang.

Open eindjes binnen de wet

Deze nieuwe wet is best lastig als het gaat om foto’s en video’s. Daarnaast is de wet niet altijd even duidelijk wat wel en niet mag. Probeer daarom zo veel mogelijk manieren te bedenken om toestemming te krijgen. Bij binnenkomst, aanmelding, bij de contributienota maar ook gewoon per email. Bewaar alle gegevens m.b.t. de toestemming van een desbetreffende persoon.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners