Duurzaam Dorp

Gelderse bewoners maken hun wijk toekomstbestendig. 

Overal in de provincie zijn bewoners aan de slag met een duurzame woonomgeving: Wijk van de toekomst, Energiecoöperatie of de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober zijn enkele van de vele mogelijkheden.

Werken aan een wijk (of het dorp) die klaar is voor de toekomst, waar mensen prettig wonen en werken, betaalbaar, aardgasvrij, veilig, geschikt voor jong en oud, met duurzaam vervoer, en zonder wateroverlast of hittestress.

Gelderland en het Gelders Energie Akkoord zijn gestart met een programma om dit en volgend jaar 40 wijken/dorpen te begeleiden naar een aardgasloze warmtevoorziening.
Lees meer

Op woensdag 10 oktober is het de tiende Dag van de Duurzaamheid. In de Nieuwsbrief van Urgenda staat veel inspiratie.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners