BOO’s onmisbaar! De rol van BewonersOverlegOrganisaties in een veranderende samenleving

In onze snel veranderende samenleving bepalen bewoners steeds meer wat zij van belang vinden voor de leefbaarheid in hun eigen leefomgeving. Op woensdagavond 14 november om 20:00 houdt de Leefbaarheidsalliantie Gelderland op Landgoed Hotel Avegoor in Ellecom een themabijeenkomst rondom de rol van BOO’s. Naast een inleiding door Professor Tine de Moor, die dit thema onderzocht heeft, is er veel aandacht voor de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk van de organisaties.

Aanmelden tot 10 november via deze aanmeldlink.
Leden svp aanmelden via deze aanmeldlink.
Lees het rapport van Tine de Moor over Bewoners Overleg Organisaties

BewonersOverlegOrganisaties is de verzamelnaam voor alle dorps- en wijkorganisaties die zich in overkoepelende zin inzetten voor de leefbaarheid van het dorp. Zij noemen zich veelal dorpsbelangenorganisatie, dorpsraad, dorpsoverleg, dorpsplatform of wijkraad, wijkplatform.
De rol van de traditionele BOO is aan het veranderen. Waar zij in het verleden veelal belangenbehartiger en stem van het dorp of de wijk richting de gemeente was, zien we dat veel bewonersinitiatieven die rol nu zelf op zich nemen. Naast en buiten de dorpsorganisatie om organiseren bewoners zich (veelal rond één thema) en nemen hun verantwoordelijkheid om die voorziening te realiseren of activiteit te organiseren, die zij van belang vinden voor de leefbaarheid van de gemeenschap. Wat betekent dat voor BOO’s? En hoe ga je als gemeente om met BOO’s en bewonersinitiatieven naast elkaar? Op basis van de vier functies die Tine de Moor benoemt in haar onderzoek gaan we met elkaar in gesprek.

Programma
20:00 inloop met koffie, thee en iets lekkers
20:15 welkom door avondvoorzitter, Leidy van der Aalst (voorzitter Vereniging DKK Gelderland)
Presentatie uitkomsten onderzoek door professor Tine de Moor van de Universiteit Utrecht
Waar sta je nu als BOO of gemeente?
Plenaire afsluiting met reactie van professor Tine de Moor
22:00 informeel deel met hapje en drankje
Deze avond is tevens de invulling van het thema-deel op de Algemene Ledenvergadering van Vereniging DKK Gelderland.

Klik hier voor de PDF van de uitnodiging.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners