Statenleden op bezoek in Appeltern

Vaak worden bij het maken van een Dorpsontwikkelingsplan plannen als eerste alleen opgeschreven, in Appeltern kozen de bewoners er voor om de ideeën direct uit te gaan voeren, nog voor het definitieve Dorpsplan op tafel lag.


Op uitnodiging van DKK waren 8 statenleden op 24 oktober jl. op werkbezoek in Dorpshuis De Schuur in Appeltern om kennis te nemen van deze ontwikkelingen. DKK begeleidt Appeltern bij de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan.

Voorzieningen

Appeltern is een kleine kern met zo’n 800 inwoners in de gemeente West Maas en Waal.  Door ontgroening en vergrijzing liepen in de afgelopen jaren de voorzieningen terug en kwam de kern in een neerwaartse spiraal. Van oudsher bestaande netwerken werden minder hecht. Tijd om de krachten te bundelen en het tij te keren. In 2014 namen enkele inwoners het initiatief voor de oprichting van een dorpsplatform.

Aan de slag

Na een ‘droomsessie’ is er nu een dorpsontwikkelingsplan en zijn er themagroepen actief voor o.a. bouwen en wonen, jeugd, levend landschap, veiligheid en voorzieningen en zorg. Op al deze gebieden zijn er nu initiatieven, onder meer voor een speelveld en centraal ontmoetingsput waarvoor ook een beroep op de provincie (Leefbaarheidsalliantie) wordt gedaan.

Waardecreatie

In de uitvoering en doorontwikkeling wordt gewerkt met het concept waardecreatie. Het idee hierbij is dat inwoners investeren met tijd, geld en competenties en daarmee “overwaarde” genereren door samenwerking. Slotoproep van DKK  is om leefbaarheid op de politieke agenda te houden.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners