Belangrijke wijzigingen in BTW!

Met ingang van 1 januari 2019 zijn er twee wijzigingen in de BTW die vooral voor Dorpshuizen grote gevolgen kunnen hebben. Het is verstandig om je daar nu al op voor te bereiden!

Verhoging verlaagd BTW-tarief van 6% naar 9%

Vanaf 1 januari 2019 gaat het verlaagde btw-tarief van 6% omhoog naar 9%. Dit betekent dat dorpshuizen die btw-plichtig zijn dan 9% btw moeten berekenen en afdragen over o.a. de niet-alcoholische barverkopen. Voor de kantineprijzen van 2019 is het dus van belang om naast de jaarlijkse verhoging van de inkoopprijzen ook rekening te houden met de hogere BTW.

Op het moment dat er op rekening wordt verkocht, is ook het moment van factureren of afrekenen van belang. Als je bijvoorbeeld in januari 2019 pas de factuur stuurt voor het gebruik van consumpties over december moet je namelijk met 9% btw rekenen. Het is dus voordeliger om te zorgen dat alle facturen over 2018 uiterlijk 31 december worden opgemaakt en verstuurd.

Dus zorg dat je op tijd klaar bent voor de wijziging in het btw-tarief. Kijk naar je prijzen, kassasysteem, factureringsprogramma, reserveringssysteem, administratiepakket e.d. voor de nodige aanpassingen.


BTW op sportbeoefening

Een andere wijziging die per 1 januari 2019 ingaat is dat de btw-vrijstelling voor sportbeoefening wordt verruimd. Deze wordt dan ook van toepassing als een sportaccommodatie wordt verhuurd (zonder winstoogmerk) aan niet-leden.
Dit houdt in dat over de verhuur geen 6% btw afgedragen hoeft te worden, maar het betekent ook dat de btw op de kosten en investeringen niet langer aftrekbaar is. Inmiddels is er meer bekend over de compensatie en overgangsregeling.

Overgangsregeling

De herzieningsregeling wordt niet toegepast voor sportaccommodaties die vóór 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen. Dit betekent dat over investeringen die in de afgelopen 10 jaar zijn gedaan en waarvoor de btw is teruggevraagd, geen naheffing zal volgen. Ook voor sportaccommodaties waarvan de aanvang van de bouw vóór 1 januari heeft plaatsgevonden wordt de aftrek van btw niet beperkt, als deze volgens de in 2018 geldende regels is bestemd voor btw-belaste prestaties.

Compensatieregeling

Er is een compensatieregeling voor sportverenigingen voor het wegvallen van de btw-aftrek, bestaande uit een ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’.
Deze regeling is echter alleen bedoeld voor amateursport voor de lokale gebruiker en één van de voorwaarden is dat de organisatie bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven met een SBI code die begint met 93. Voor dorpshuizen zal dit over het algemeen niet het geval zijn. Een oplossing zou kunnen zijn om voor de exploitatie van een sportzaal een aparte rechtspersoon op te richten met de juiste inschrijving en code. Voor gemeenten is er een aparte compensatieregeling onder de naam ‘Regeling specifieke uitkering sport’.

Als je gebruik wilt maken van de compensatieregeling is het verstandig je eerst goed in de diverse voorwaarden te verdiepen!

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners