Gezocht: vrijwillige asbestcoaches

In de Gelderse Vallei start binnenkort een project waarbij asbestcoaches aan de keukentafel advies geven aan eigenaren van een asbestdak. Heb je zin in vrijwillgerswerk op niveau, waarbij je heel verschillende mensen adviseert en je je echt verdiept in alle aspecten van asbest?

Met ingang van eind 2024 zijn asbestdaken in Nederland bij wet verboden. Dat betekent dat particulieren, bedrijven en (overheids-) instellingen na 2024 geen asbestdaken meer mogen bezitten. Dit verbod moet mens en milieu beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Hoe ouder een asbestdak is, hoe meer het slijt en verweerd raakt. Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen en levert gevaar op voor de leefomgeving. Dat geldt zowel voor gebouweigenaren zelf, als voor buren, passanten en dieren. Er is dus sprake van een saneringsopgave. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het vervangen van daken, en zo mogelijk het plaatsen van zonnepanelen op het nieuwe dak,  is een verantwoordelijkheid van de pandeigenaar.

In de Gelderse Vallei wordt gestart met een versnellingsproject, waarbij de gemeenten, de regionale omgevingsdienst, LTO Noord en de vereniging DKK Gelderland (DKK) samenwerken.

Voor dit project is de DKK op zoek naar betrokken vrijwilligers (m/v), die zich na een kortdurende scholing willen inzetten voor dit project.

Wat doet een vrijwillige asbestcoach?

Een vrijwillige asbestcoach voert (keukentafel)gesprekken met dakeigenaren met asbest. Het doel van de gesprekken is het geven van informatie en het werken aan bewustwording, dat maatregelen noodzakelijk zijn. Een gesprek mondt zo mogelijk uit in een afspraak, dat de dakeigenaar de dakbedekking laat onderzoeken door een professional en bij aanwezigheid van asbest dit laat saneren door een daartoe aangezocht bedrijf.

Wat vraagt dit van de vrijwillige asbestcoach?

Voor het voeren van een goed gesprek met een dakeigenaar zijn allereerst goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden vereist. Dit betekent onder meer: goed kunnen luisteren, de gesprekspartner laten uitpraten, goed samenvatten en duidelijke vragen stellen. Voor een goed gesprek creëert de asbestcoach een veilige omgeving waarin de gesprekspartner zich durft uit te spreken. Voor het bereiken van het beoogde resultaat is  enige kennis nodig van asbest(sanering), financiering, ruimtelijke ordening e.d. Deze kennis wordt in een training aangereikt. Daarnaast kan er van een helpdesk gebruik worden gemaakt. Vind je het leuk vinden om in gesprek te gaan met eigenaren met asbestdaken?

Een asbestcoach is niet de professional, die verantwoordelijk is voor een deel van de uitvoering. Hij/zij hoeft dus ook niet alles te weten, maar moet wel adequaat kunnen doorverwijzen. Vind je het leuk en belangrijk om andere mensen op weg te helpen? Meld je dan aan als coach. DKK biedt je een gratis cursus aan, waarmee jij wordt klaargestoomd als asbestcoach in de Gelderse Vallei. Tijdens deze cursus komen o.a. de basiskennis van asbest, de mogelijkheden van sanering en de mogelijkheden van energiebesparing aan bod, Ook bespreken we manieren om mensen op een goede manier te helpen bij dit proces. Technische kennis is absoluut niet vereist. Het is vooral belangrijk dat je het leuk vind om andere mensen op weg te helpen en dat je hier tijd voor hebt.

Heb je interesse? Meld je dan aan!

Graag ontvangen we je motivatie voor de functie van vrijwillige asbestcoach en je CV. Je kunt deze mailen naar info@dkkgelderland.nl  Voor vragen kun je contact opnemen met het DKK-kantoor, telefoonnummer 0314-631168. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats. Dit zal veelal telefonisch zijn. In overleg met de kandidaten worden de data gepland waarop de training wordt gegeven.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners