Kandidaten Waterschap Rijn en IJssel gezocht

Vereniging DKK doet mee aan de Waterschapsverkiezing in het Waterschap Rijn en IJssel, die op 20 maart 2019 worden gehouden en zoekt kandidaten, met bestuurlijke ervaring, een warm hart voor water, leefbaarheid en bewoners en een passie voor deze mooie streek.

Mevrouw Tinie te Dorsthorst is nu DKK-zetelhouder in het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Zij heeft na twee periodes aangegeven niet opnieuw beschikbaar te zijn als lijsttrekker.

Het bestuur van de Vereniging DKK Gelderland roept alle leden op om kandidaten aan te dragen die passen in onderstaand profiel:

  • Actief (of actief geweest) in het bestuur van een dorpsbelangenorganisatie / dorpshuis of actief (of actief geweest) bij DKK Gelderland, VKK Gelderland of FDG of aantoonbaar betrokken bij lokale dorpsbelangenorganisaties of dorpshuizen;
  • Woonachtig in het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel;
  • Bereid om een nauwe relatie te onderhouden met het bestuur van Vereniging DKK Gelderland en deel te nemen aan de Klankbordgroep Waterschap van de DKK;
  • Bereid om een zetel te aanvaarden en/of zitting te nemen in een commissie van het Algemeen Bestuur van het Waterschap en zich te conformeren aan het door de leden vastgestelde DKK-verkiezingsprogramma. Het concept-programma treft u hier aan.
  • Minimaal 6 uur per week beschikbaar voor waterschaps-werkzaamheden;
  • Communicatief vaardig.   

Neem voor vragen of informatie contact op met ons kantoor via 0314-631168 of onderstaand mailadres.
Reactie met CV s.v.p. spoedig sturen naar het bestuur van DKK Gelderland, via info@dkkgelderland.nl.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners