Zijn jullie het beste Dorp van Nederland?

Door mee te dingen naar de Dorpsvernieuwingsprijs maakt jullie dorp kans op een van de drie prijzen voor dorpen die zich met hart en ziel inzetten voor de leefbaarheid. Twee jaar geleden was Beltrum een van de trotse winnaars. Ook meedoen? Indienen kan tot 5 februari!

Dorpen die actief werken aan de leefbaarheid voor nu en op de langere termijn kunnen een steun in de rug krijgen met de Dorpsvernieuwingsprijs, georganiseerd door de Landelijke Vereniging Kleine Kernen. Er zijn drie prijzen beschikbaar van € 1000, € 1500, € 3000. Deze zijn bedoeld voor projecten die de leefbaarheid van het dorp bevorderen.

Aanmelden voor deelname kan met het Word-formulier onder aan deze pagina. Wanneer je op tijd bent met de aanmelding, dan kunnen wij desgewenst je ook nog wat tips meegeven. Op 5 februari 2019 om 19:00 uur sluit de termijn voor aanmelding. Dan buigt een driekoppige jury, bestaande uit vertegenwoordiging van de Rijksoverheid (Ministerie van BZK); Onderwijs en een initiatief ondersteunende organisatie zich over de inzendingen. Bij de criteria die de jury hanteert ligt extra nadruk op het aspect duurzaamheid.

Dinsdag 19 maart maakt de jury bekend welke dorpen naar de finale gaan. De uitreiking van de prijs is op 25 mei in het Drentse dorp Witteveen, winnaar van de Dorpsvernieuwingsprijs 2017.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners