Asbestcoaches zoeken collega-vrijwilligers

Op de Veluwe zijn de eerste asbestcoaches aan de slag gegaan. Zij voeren keukentafelgesprekken met eigenaren van asbestdaken. Het gaat om infomeren en bewustwording. Dakeigenaren reageren heel positief: fijn dat er iemand naar ons komt luisteren en verstand van zaken heeft. Door de grote belangstelling van dakeigenaren is er ruimte voor meer coaches.

Vind je het leuk en belangrijk om andere mensen op weg te helpen? Wil je in een korte training de belangrijkste ontwikkelingen rondom asbest leren? Heb je zin in vrijwilligerswerk op niveau, waarbij je heel verschillende mensen adviseert en je je echt verdiept in alle aspecten van asbest? Neem dan contact op met ons kantoor: 0314-631168 of stuur een mail naar info@dkkgelderland.nl.

Wat doet een vrijwillige asbestcoach?

Een vrijwillige asbestcoach voert (keukentafel)gesprekken met dakeigenaren met asbest. Het doel van de gesprekken is het geven van informatie en het werken aan bewustwording, dat maatregelen noodzakelijk zijn. Een gesprek mondt zo mogelijk uit in een afspraak, dat de dakeigenaar de dakbedekking laat onderzoeken door een professional en bij aanwezigheid van asbest dit laat saneren door een daartoe aangezocht bedrijf.

Wat vraagt dit van de vrijwillige asbestcoach?

Voor het voeren van een goed gesprek met een dakeigenaar zijn allereerst goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden vereist. Dit betekent onder meer: goed kunnen luisteren, de gesprekspartner laten uitpraten, goed samenvatten en duidelijke vragen stellen. Voor een goed gesprek creëert de asbestcoach een veilige omgeving waarin de gesprekspartner zich durft uit te spreken. Voor het bereiken van het beoogde resultaat is  enige kennis nodig van asbest(sanering), financiering, ruimtelijke ordening e.d. Deze kennis wordt in een training aangereikt. Daarnaast kan er van een helpdesk gebruik worden gemaakt. Een asbestcoach is niet de professional, die verantwoordelijk is voor een deel van de uitvoering. Hij/zij hoeft dus ook niet alles te weten, maar moet wel adequaat kunnen doorverwijzen.

Cursus

DKK biedt je een gratis cursus aan, waarmee jij wordt klaargestoomd als asbestcoach in de Gelderse Vallei. Tijdens deze cursus komen o.a. de basiskennis van asbest, de mogelijkheden van sanering en de mogelijkheden van energiebesparing aan bod, Ook bespreken we manieren om mensen op een goede manier te helpen bij dit proces. Technische kennis is absoluut niet vereist. Het is vooral belangrijk dat je het leuk vind om andere mensen op weg te helpen en dat je hier tijd voor hebt. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats. Dit zal veelal telefonisch zijn. In overleg met de kandidaten worden de data gepland waarop de training wordt gegeven.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners