Leefbaarheid Leeft op het PlattelandsParlement Gelderland!

Op zaterdag 23 februari werd het 7e PlattelandsParlement Gelderland gehouden in het Candea College in Duiven. De dag was een groot succes: 160 bewoners, 11 kandidaat-statenleden, de Commissaris van de Koning en één conclusie: Leefbaarheid heeft de toekomst en de bewoners? Die zijn aan zet! Omroep Gelderland en Algemeen Belang Teuge deden verslag.

De dag startte met een Gelderse Dorpenmarkt. Inspirerende leefbaarheidsprojecten op het gebied van zorg & ontmoeting, wonen & voorzieningen, duurzaamheid, toonden de kracht en diversiteit van de kleine kernen. Bewoners onderstreepten dat je SAMEN: generatie-breed en van onderop veel kunt bereiken. "Hier zitten 1000 bloemen die bloeien, samen vormen we dat boeket. Dat is de kracht die wij samen hebben en daar dragen we allemaal ons steentje aan bij" (John Berends, commissaris van de koning).

Deze kracht en energie van onderaf’ moet goed, en blijvend, worden ondersteund, en daar kan de Provincie, in samenwerking met gemeenten, een belangrijke bijdrage aan leveren. De Leefbaarheidsalliantie (Vereniging DKK Gelderland, PlattelandsJongeren Gelderland, Spectrum en Zorgbelang Inclusief) heeft daarin de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld.

Gedeputeerde Bea Schouten: "De alliantie heeft jaarlijks rond de 400-500 initiatieven ondersteund om te groeien, zij zijn de handen en voeten van de Provincie/gemeenten in het veld. Om te helpen daar waar inwoners zich willen verenigen.” Ook de komende jaren blijft dit belangrijk. "Ik zie vooral door-ontwikkelen. De samenleving gaat veranderen, qua verduurzaming. Deze veranderingen komen van onderaf…… met de kracht van bewoners zullen deze processen plaatsvinden’’.

Debat

Dat leefbaarheid een belangrijke taak is van de Provincie kwam ook duidelijk naar voren in het daaropvolgende debat tussen bewoners en kandidaat Statenleden. Een meerderheid, zowel van publiek als de kandidaat statenleden, stemde voor de stelling dat leefbaarheid een kerntaak moet worden van de Provincie. Met de aanvulling dat het eigenlijk in alle taken verwerven zit. Leefbaarheid in alle aspecten: zorg, wonen, winkels en voorzieningen, bereikbaarheid, duurzaamheid en groen. Inwoners willen zien, horen en merken dat leefbaarheid van kleine kernen vooraan staat. Waarbij overheden vooral niet in de weg moeten staan, maar actief moeten helpen door goed te luisteren naar de vraag van onderaf en inwoners direct bij het beleid te betrekken.

Leefbaarheid raakt iedereen! Zo concludeerde de zaal. Zowel jongeren als ouderen. We moeten het met elkaar oppakken: bewoners, gemeenten en Provincie. SAMEN houden we de kleine kernen leefbaar voor de toekomst!

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners