Salderingsregeling voor zonnepanelen blijft gehandhaafd tot 1 januari 2021

Vorig jaar kwam er bericht dat de salderingsregeling voor zonnepanelen zou komen te vervallen. Veel organisaties, waaronder LVKK, hebben hier actie op ondernomen. Het resultaat is dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de kamer gemeld heeft dat de salderingsregeling voor zonnepanelen gehandhaafd blijft tot ten minste 1 januari 2021. Goed nieuws dus! Op Dorpshuizen.nl meer informatie en de brief van de minister.

In deze brief schrijft de minister

"Verschillende partijen hebben inmiddels hun ernstige zorgen over de uitvoering van de terugleversubsidie met mij gedeeld. Momenteel onderzoek ik hoe de zorgen met betrekking tot de uitvoering kunnen worden weggenomen, danwel of er een werkbaar alternatief instrument kan worden vormgegeven."

Eind 2019 hoopt de minister met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling te komen.

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners