DKK op lijst voor Waterschap Rijn IJssel

Tinie te Dorsthorst uit Didam gaat voor een derde termijn. Na twee termijnen in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel is ze nog steeds vol energie om opnieuw de kandidatenlijst van Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) aan te voeren. Stemmen op DKK kan op 20 maart in het waterschap Rijn IJssel.

Afgelopen zomer zagen we de gevolgen van het klimaat. Enerzijds was er sprake van droogte en aan de andere kant wateroverlast door hevige regenbuien. Het waterschap moet meer aandacht besteden aan waterberging en waterafvoer. Iedere bewoner krijgt daarmee te maken.

In samenspraak met de bewoners voeren van een financieel sober waterbeleid waarbij het Waterschap opstaat voor initiatieven van bewoners die gebruik willen maken van het water en de gronden die in eigendom zijn van het Waterschap. Denk aan het creëren van extra wateropslag door beken en sloten te vergroten. Ook moet het waterpeil en het gebruik van het land goed op elkaar afgestemd zijn. Bestaande oevers en dijken openstellen voor recreatief gebruik, zoals bijvoorbeeld wandelpaden.

De kandidatenlijst weerspiegelt ervaring en nieuw talent. Er is een balans gevonden ten aanzien van bestuurlijke ervaring, een warm hart voor water, leefbaarheid en bewoners en een passie voor deze mooie streek. Lees meer

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners