DKK behoudt zetel in Waterschap

 

Als DKK hebben we onze zetel weten te behouden in het Waterschap Rijn en IJssel! Tinie te Dorsthorst laat de komende vier jaar de stem van bewoners horen in het bestuur van het Waterschap.

Alle stemmers bedankt voor jullie stem, steun en support. We gaan er weer met volle energie tegenaan, er liggen mooie maar ook uitdagende taken op ons te wachten!

De zetelverdeling voor de komende periode is:

 

CDA

5

Water Natuurlijk

5

Partij van de Arbeid

4

VVD

3

Vrienden van de Berkel

2

50PLUS

1

AWP niet politiek wel deskundig

1

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen

1

   

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE)

2

Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)

3

Kamer van Koophandel/VNO NCW

3

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners