Training Marketing voor Dorpshuizen in Gelderland

Nogal wat dorpshuizen staan onder druk. De constante worsteling de begroting te sluiten, krijgt een steeds dwingender karakter. Gemeenten verminderen de subsidie, verenigingen hebben het moeilijk en de bezoekersaantallen krimpen. Om een antwoord te vinden op deze ontwikkelingen bieden we in mei en juli de training Marketing voor Dorpshuizen aan. AANMELDEN

Deze training is zeer interessant voor besturen die er achter komen dat het dorp meer is dan een verzameling verenigingen, die van hun dorpshuis ook echt het ‘huis van het dorp’ willen maken.

In deze training van drie avonden leer je de beginselen van sociale marketing en hoe je deze kunt toepassen op de eigen situatie. De eerste avond staat in het teken van de marketing van je dorpshuis, leren denken in doelgroepen en kijken naar je dorp.

Avond twee gaat over het in de markt zetten van een nieuwe activiteit. Na zes weken volgt een terugkomavond.

Aanbod

Een interactieve training sociale marketing voor dorpshuizen bestaande uit drie avonden. Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat de basisprincipes van de sociale marketing toe te passen binnen hun eigen dorpshuis, hun aanbod te vernieuwen en nieuwe doelgroepen binnen te halen.

Doelgroep

Beheerders/bestuurders/vrijwilligers van 10 dorpshuizen in Gelderland (max. twee vertegenwoordigers per dorpshuis).

Prijs

Ledentarief: € 50,- pp (€ 100 per dorpshuis)
Niet-leden betalen € 250 (€ 500 per dorpshuis)

Voorgestelde datum en tijd

Avond 1: dinsdag 7 mei 2019 20.00 – 22.30 uur
Avond 2: dinsdag 14 mei 2019 20.00 – 22.00 uur
Avond 3: dinsdag 2 juli 2019   20.00 – 22.00 uur

Kunt je niet op deze avonden, maar heb je wel interesse? Laat ons dat dan vooral weten!

Plaats

In onderling overleg zoeken we naar centrale locaties (liefst bij één van de deelnemende dorpshuizen).

Aanmelden

Met het aanmeldformulier kun je je AANMELDEN.

Meer informatie bij

Guido Ariessen guidoariessen@dkkgelderland.nl   06 – 10 23 18 44
Anja Slendebroek anjaslendebroek@dkkgelderland.nl  06 – 51 63 79 17  

Er is plek voor 10 deelnemende dorpshuizen, dus wil je meedoen? Meld je dan snel aan!

Locatie

Deel: 

 

 

Kracht en initiatief van bewoners