Belangenbehartiging

De DKK is een actieve vereniging die opkomt voor de belangen van dorpen, wijken en buurtschappen, dorpshuizen, kulturhusen en multifunctionele accommodaties. Dit doen we lokaal, provinciaal, landelijk maar ook Europees. Landelijk gebeurt dit via de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen.

De behartiging van de belangen van de DKK-leden krijgt vorm door onder andere de volgende activiteiten:

  • Politieke beïnvloeding op provinciaal en landelijk niveau door middel van het PlattelandsParlement Gelderland en Landelijk PlattelandsParlement. Bewoners gaan in gesprek met politici. Onderwerpen en vraagstukken die naar voren komen worden onder de aandacht gebracht bij coalitievorming of andere momenten waar beïnvloeding mogelijk is.
  • Ledenvertegenwoordiging door:
    - Inspreken bij de politiek op provinciaal en gemeentelijk niveau op verzoek van de leden in die gemeente
    - Zitting in Algemeen Bestuur Waterschap Rijn en IJssel
    - Meepraten over actuele ontwikkelingen in het openbaar vervoer in wettelijk adviesorgaan ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer)
  • Agenderen door pro-actief in te spelen op actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, overheidsparticipatie, zorg en duurzaamheid, zowel digitaal als in ons netwerk.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een vraag of probleem waar wij u mogelijk mee kunnen helpen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Contact opnemen

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres