projecten

In april is de zoektocht naar Dorpshuis van het jaar Gelderland gestart. We zochten hét bruisende hart van het dorp waar voor iedereen wat te beleven is. Er is massaal gehoor gegeven aan onze oproep. 105 mensen hebben via de website in totaal 74 dorpshuizen in Gelderland aangemeld.

Drie geweldige dorpen hebben zich aangemeld voor de Dorpsvernieuwingsprijs. Deze landelijke wedstrijd wordt iedere twee jaar georganiseerd door de LVKK (landelijke vereniging voor kleine kernen).

De Gelderse kandidaten zijn: Beltrum, Spijk en Wapenveld. We geven in een samenvatting hun projecten weer:

Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement.
Locatie: Gemeentehuis Zevenaar (Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar, Route)
Tijd: 10:00 start programma (vanaf 9:30 inloop), 15:00 afsluitende borrel.

Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen!

Ga direct naar het aanmeldformulier

De beweging om tot een andere verhouding tussen overheden en bewoners te komen is overal gaande. Naast burgerparticipatie horen we termen als doe-democratie, zelforganisatie, terugtrekkende overheid en overheidsparticipatie.

Gemeenten en andere overheden zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken met actieve bewoners. Hoe staat het in onze Provincie met die opkomende participatiesamenleving?

Niet al het fruit uit de Betuwe komt zo mooi van de bomen dat het direct de winkel in kan. Fruit dat zo misvormd is dat de winkelier het niet wil hebben (restfruit) wordt meestal in grote hoeveelheden naar het buitenland verscheept en daar tot sap of een ander product verwerkt. Dat is zonde, vindt de Fruitmotor, een stichting die zich inzet voor circulaire fruitteelt in de Betuwe. Zonde voor de teler, zonde voor de landbouwgrond en zonde voor de consument die een lekker lokaal product misloopt.

Deze vraag leeft in veel dorpen. Door leegstand van onder andere winkels, kantoorpanden, fabrieken, kerken of scholen wordt de leefomgeving minder aantrekkelijk en liggen verrommeling en verloedering op de loer. Vooral in dorpen en kleine kernen is de impact van leegstand groot. Er zijn ongetwijfeld ideeën; van een dorpshuis in de vrijgekomen school tot een indoor skatepark in de leegstaande fabriek. Maar hoe pak je dat aan en waar begin je? Help mee aan het onderzoek!

Ontwikkeling Programma Leefbaarheid 2017-2019: geweldige kansen voor dorpen, wijken en dorpshuizen!

DKK Gelderland schrijft mee aan het Programma Leefbaarheid van de Provincie Gelderland! Tijdens de Netwerkbijeenkomst in februari en de ALV in maart hebben DKK-leden input gegeven die uiteraard wordt meegenomen. De zes programmalijnen die nu in het concept vermeld staan bieden geweldige kansen voor dorpsontwikkeling en dorpshuizen. Op 29 juni 2016 wordt uiteindelijk door Provinciale Staten besloten of het programma uitgevoerd gaat worden zoals wij het geschreven hebben en welk budget de provincie ervoor vrij maakt.

Hierbij delen we alvast de hoofdlijnen van het programma met u. 

Verdiepingsslag Overheidsparticipatie is ‘Samenwerken in Doetinchem’ geworden

Afgelopen najaar heeft DKK Gelderland in de gemeente Doetinchem de Verdiepingsslag Overheidsparticipatie begeleid. De Verdiepingsslag Overheidsparticipatie is een landelijke pilot die DKK in opdracht van de LVKK uitvoert.

Vorig jaar heeft de Provincie Gelderland samen met Projectgroep BasisMobiliteit Regio Achterhoek het autodeelbedrijf MobielGedeeld (www.mobielgedeeld.nl) opdracht gegeven een sociale autodeel pilot te starten in acht dorpen in de Achterhoek; Beltrum, Bredevoort en  Haarlo rijdt al een auto. In Aalten, Keijenborg, Kranenburg, Mariënvelde en Hengelo Gld  wordt dit voorjaar nog een auto geplaatst.

DKK Gelderland is vanaf 1 maart provinciaal steunpunt in het Netwerk Duurzame Dorpen

Ontmoeten, delen & inspireren
Het Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk platform en heeft provinciale steunpunten. NDD is een netwerk van, voor en door dorpen die (samen) werken aan een duurzame toekomst.

In het Netwerk laten dorpen zien dat ze werken aan een duurzame leefomgeving. Dit kan op veel thema’s. Van Afval & Kringlopen tot Zorg & Welzijn.
Of een dorp nu al grootse initiatieven realiseert of juist een eerste informatieavond organiseert, elke stap telt!

NDD organiseert de ontmoeting tussen dorpen en biedt een (internet-) platform voor het delen van kennis en ideeën waardoor dorpen elkaar inspireren. Iedereen, die een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling in dorpen wil leveren, kan zich verbinden aan het Netwerk.


Het kennisnetwerk staat in het teken van kennis over leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen! De organisaties bundelen hun kennis en expertise en stellen deze beschikbaar voor Gelderse initiatiefnemers. Zie ook de Krachtige Kernen Toobox voor instrumenten en methodieken voor initiatieven.

Het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorziening wordt gevormd door

 

Spectrum, partner met elan

 

Center of Expertise Krachtige Kernen van Hogeschool Arnhem Nijmegen

 

ICSadviseurs

 

DKK Gelderland


Pagina's

 

 

Kracht en initiatief van bewoners