Grenzen aan vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk-grenzen-prodeo-1000-845x321.jpg

Aanleiding onderzoek

Er is een politiek gestuurde maatschappelijke ontwikkeling gaande gericht op het overdragen van centrale overheidstaken naar gemeentelijk niveau. Het doel is de uitvoering dichter bij de bewoner te brengen. Gemeenten verzelfstandigen veel van deze taken en/of dragen ze over aan stichtingen of bedrijven.
Het takenpakket van deze organisaties groeit. Tegelijkertijd worden zij steeds vaker geconfronteerd met bezuinigingen. Een veelgebruikte oplossing is het aanstellen van vrijwilligers.
Werken met vrijwilligers brengt echter risico’s met zich mee. Het blijkt lastig vrijwilligers te vinden met de juiste opleiding en vaardigheden die ook voldoende tijd kunnen of willen investeren. De consequentie is dat veel organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers wat leidt tot overbelasting van de al aangestelde vrijwilligers.

Opdracht

Door de overdracht van gemeentelijke taken op (vrijwilligers)organisaties neemt de druk op vrijwilligers toe. Wat zijn de consequenties van deze toenemende druk en hoe kunnen vrijwilligersorganisaties de groeiende vraag het hoofd bieden? DKK en Stichting Gebruik Culturele Zaal (SGCZ) in Giesbeek hebben de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit gevraagd onderzoek te doen naar rollen, taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligersorganisaties in de veranderende situatie.

Onderzoeksvragen

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  • Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het niveau van dorpen en kleine kernen onderhandelen met lokale publieke organisaties over de rol en inzet van vrijwilligers?
  • Hoe kunnen vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het niveau van dorpen en kleine kernen vrijwilligers aan zich binden?

Voor verdere toelichting zie: WUR Wetenschapswinkel

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres