Netmobil

netmobil.jpg

OV-aanbieders hebben de afgelopen jaren flink geschrapt in buslijnen in de Achterhoek. Netmobil onderzoekt de bereikbaarheid van deze regio, met als doel de leefsituatie van inwoners te verbeteren. Centraal in het project staat het concept Mobility-as-a-Service (MaaS), oftewel: het kunnen plannen, boeken en betalen van een multi-modale reis (koppeling van bijvoorbeeld electrische fiets aan buurtbus en trein) via één platform / app op de mobiele telefoon. Vereniging DKK participeert samen met Spectrum, Regio Achterhoek en Provincie Gelderland in dit project, dat uitgevoerd wordt in een samenwerking tussen kennisinstellingen Saxion, HAN, Radboud Universiteit en Universiteit van Twente.

Netmobil heeft als doel een digitaal mobiliteitsplatform of app te ontwikkelen en testen, waarmee inwoners van de Achterhoek conform het MaaS concept uit een breed palet aan vervoersopties hun meest ideale reis kunnen plannen, boeken en betalen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ziet een efficiënt en effectief mobiliteitssysteem voor het verbeteren van de mobiliteit van inwoners van kleine kernen eruit?
Hoe kan communicatie ertoe bijdragen dat inwoners van de Achterhoek zich verbinden aan het mobiliteitssysteem, in zowel de pilotfase als daarna?

Waarom communicatie ertoe doet

  • Onderzoek doen naar digitale kennis en vaardigheden en de impact hiervan op (toekomstig) reisgedrag van inwoners in de Achterhoek in de vorm van een nulmeting
  • Kennis op het gebied van online communicatie en interactie inbrengen voor het bereiken en betrekken van inwoners bij het onderzoek
  • Onderzoek doen naar de samenwerking tussen onderzoeks- en praktijkpartners in het project en aanbevelingen opstellen voor de samenwerking na afronding van het project, oftewel: verduurzamen van de samenwerking.

Gewerkt wordt ook aan de organisatorische en financiële kant van Netmobil. Een businessmodel dat moet leiden tot meervoudige waardecreatie is in ontwikkeling.

Samen met inwoners

In Netmobil dient de Achterhoek als ‘living lab’ (proeftuin). In de pilot Oost Gelre wordt samen met inwoners getest welk mobiliteitssysteem het beste aansluit bij hun behoeften op het gebied van vervoer. Ook wordt hun huidige leefsituatie en het reisgedrag onderzocht, en wordt hun houding tegenover MaaS als nieuw vervoersconcept gemeten. In het bereiken en betrekken van inwoners bij het onderzoek is zorgvuldige communicatie van groot belang, via kanalen die de voorkeur genieten van de inwoners zelf. Spectrum en Vereniging DKK ondersteunen hierbij.

Login

E-mailadres
Wachtwoord

Aanmelden nieuwsbrief

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel(s) (optioneel)
Achternaam
E-mailadres