Economie en bedrijvigheid

Terugblik Streekforum Vrienden van de DKK

Op 26 januari is het Streekforum gehouden waar ruim 50 bewoners en ondernemers, ambtenaren en politici op af kwamen. De sprekers deelden hun visie en gingen in op trends en ontwikkelingen. Vinden en verbinden, samenwerken en zelf initiatief nemen waren aandachtspunten die de aanwezigen noemden na een discussie in kleine groepjes aan tafel. In de krant Tubantia verscheen n.a.v. het streekforum het artikel 'Achterhoek moet Voorhoek worden'.

Verkenningsbijeenkomst verkoop Betuwse Streekproducten in dorpshuizen

Alle dorpshuizen in het Rivierengebied zijn van harte welkom op de verkenningsbijeenkomst om na te gaan hoe en in welke vorm de dorpshuizen een rol kunnen spelen als verkoop- en distributiepunt voor de streekproducten van de Betuwse Krenkelaar en hiermee de leefbaarheid (verenigingsleven) van het dorp te versterken.

 1 februari 19:30-21:30 in De Pluk te Geldermalsen

Streekforum 2017: Ondernemers en bewoners in gesprek over leefbaarheid en wederkerigheid

De Stichting Vrienden van de DKK brengt nieuwsgierige en inspirerende ondernemers en bewoners samen! Het gaat om de leefbaarheid van kleine kernen, dorpen en het platteland:

Welke ideeën en belangen liggen op één lijn?
Welke mogelijkheden zijn er? 

Deze vragen vormen het uitgangspunt van het streekforum in Berkelland (en omgeving) op donderdagavond 26 januari 2017 van 18:00-21:30 in Kulturhus 't Stieltjen te Haarlo. Inspirerende inleiders vertellen over trends en ontwikkelingen en ondernemers uit de regio delen hun eigen ervaring, ideeën en ambities. Wat denkt de zaal over wederkerigheid tussen bewoners en ondernemers als het gaat om leefbaarheid? Welke speerpunten moeten nodig opgepakt worden? 

Ga via deze link direct naar het aanmeldformulier. 

 

De Fruitmotor in de Betuwe

Niet al het fruit uit de Betuwe komt zo mooi van de bomen dat het direct de winkel in kan. Fruit dat zo misvormd is dat de winkelier het niet wil hebben (restfruit) wordt meestal in grote hoeveelheden naar het buitenland verscheept en daar tot sap of een ander product verwerkt. Dat is zonde, vindt de Fruitmotor, een stichting die zich inzet voor circulaire fruitteelt in de Betuwe. Zonde voor de teler, zonde voor de landbouwgrond en zonde voor de consument die een lekker lokaal product misloopt.

Nieuws en informatie over dit project

Alle dorpshuizen in het Rivierengebied zijn van harte welkom op de verkenningsbijeenkomst om na te gaan hoe en in welke vorm de dorpshuizen een rol kunnen spelen als verkoop- en distributiepunt voor de streekproducten van de Betuwse Krenkelaar en hiermee de leefbaarheid (verenigingsleven) van het dorp te versterken.

 1 februari 19:30-21:30 in De Pluk te Geldermalsen

Wie ruimt de zooi op?

LVKK wil wettelijke verplichting tot sloop van verpauperde panden
Eigenaar moet zelf de zooi opruimen

‘Wie ruimt de zooi op?’ Onder dit motto wil de Landelijke Vereniging Kleine Kernen samen met al haar leden in de provincies de herbestemming van vastgoed aanpakken. Het is veel belangenverenigingen en dorpsorganisaties al jaren een doorn in het oog, dat in en om hun dorpen kantoorgebouwen, woningen, fabrieken en boerderijen lange tijd leegstaan en steeds meer verpauperen, omdat er niets mee gebeurt. De LVKK wil dat er een wettelijk regeling komt, die eigenaren verplicht ongebruikte, leegstaande panden te slopen en te zoeken naar een tijdelijk nieuwe bestemming.

Streekforum Wederkerigheid voor leefbare kernen

Wederkerigheid voor leefbare kleine kernen
Met, voor en door innovatieve bedrijven en actieve bewoners in kleine kernen

Wat kunnen bedrijven betekenen voor de leefbaarheid van kleine kernen? Op 26 januari 2016 hebben vijf ondernemers uit de Achterhoek hun visie gedeeld. Samen met het publiek zijn 11 stellingen geformuleerd als basis om mee verder te werken. 

In de bijlage treft u aan:

Hoe Herwen door inzet van bewoners een supermarkt kreeg

Destijds heeft VKK Gelderland in de

vorm van een pilotproject Herwen Actief ondersteund bij

de realisatie van de gewenste supermarkt in het

dorp. De ervaringen opgedaan tijdens dit proces

van zowel Herwen Actief als de VKK zijn verwoord

in een stappenplan. Met dit stappenplan moet

het voor andere dorpen simpeler worden om een

winkel te realiseren. Het doorzettingsvermogen

van de vrijwilligers die actief waren in dit project

was enorm. Door hun volhouden en een super

enthousiaste kartrekker is het gelukt om de winkel

Hoe trek je ondernemers aan en hoe houd je ze vervolgens vast?

In opdracht van Voorster Belang zijn wij met vier studenten bezig om te onderzoeken hoe economie en toerisme versterkt kunnen worden. We willen de onderlinge samenwerking tussen bewoners en ondernemers versterken en tot een gezamenlijk plan komen. Welke plaatsen hebben een ondernemersplan? Wat kan er gedaan worden en een plaats aantrekkelijk te maken voor ondernemers? Hoe vergroot je de aantrekkingskracht van een plaats voor toeristen en recreanten? We kijken uit naar reacties, voorbeelden en tips!

Locatie

Voorst Gelderland

Stichting Vrienden van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland

"Door zaken te doen met bedrijven op het platteland, houdt u de leefbaarheid in stand!"

De Stichting Vrienden van de DKK is ondersteunend aan de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Haar doelstellingen zijn:

  • De DKK incidenteel financieel ondersteunen
  • Fungeren als denktank
  • Jaarlijks Streekforum organiseren
  • Draagvlak creëren voor het werk van de DKK

Als ambassadeur geven de bestuursleden van de Stichting Vrienden van de DKK bekendheid aan de DKK en zetten zij de DKK op de kaart.

Locatie

 

 

Kracht en initiatief van bewoners