Landelijk gebied

Verklaring van Venhorst

Elke twee jaar vindt het Europees Plattelands Parlement plaats. In oktober 2017 was dit in het Brabantse Venhorst. 250 vertegenwoordigers uit 40 landen formuleerden een advies hoe het welzijn van plattelandsgemeenschappen in heel Europa gewaarborgd kan worden.

Inspiratie en ideeën van het PlattelandsParlement

Op zaterdag 17 juni vond het PlattelandsParlement plaats. Een gratis festival voor actieve inwoners van dorpen en kleine kernen, ondernemers, bestuurders, politici en Kamerleden. Dit jaar in de gemeente Bronckhorst. Een impressie van de dag, de grote optrommelactie, het gedicht en verslagen van alle workshops staan voor u op een rij.

Ideeënprijsvraag Maak Gelderland Mooier

Provincie Gelderland schrijft een ideeënprijsvraag uit onder het motto Maak Gelderland Mooier. Iedereen kan meedoen!

Waar gaat het om? Kom met ideeën en zet je creativiteit in om bouwstenen te maken waarmee te benoemen gebiedskwaliteiten overtuigend mee zijn geholpen. Het gaat om inspirerende kwaliteitsborging voor een vrij te kiezen gebied in Gelderland.

Welke aandachtspunten geeft u op voor het Europese PlattelandsParlement?

Van 18 tot 21 oktober wordt het Europese PlattelandsParlement (European Rural Parliament/ERP) gehouden in Venhorst, Brabant.
Om de Nederlandse aandachtspunten helder neer te zetten, is het belangrijk dat er vanuit alle provincies input wordt gegeven!

Vult u daarom de vragen ook in? Hartelijk dank! Klik hier voor het formulier. 

Praat mee tijdens het Gelders debat

Is het Gelderse platteland op de toekomst voorbereid? Geen andere provincie heeft zoveel plattelandsinwoners als de provincie Gelderland. Boeren, burgers en buitenlui, je vindt ze in het Gelderse buitengebied. Hoe lang nog? Kom en praat mee met Provinciale Staten over de toekomst van het Gelderse platteland op 22 maart 2017 in het Schaffelaartheater in Barneveld. 

DKK leden zijn deze avond al om 18:00 welkom voor de Algemene Ledenvergadering. Hierna wordt iedereen een maaltijd aangeboden waarna men weer vol energie aan het debat kan deelnemen!

meer informatie op: https://www.gelderland.nl/geldersdebat

Snel internet dichtbij voor Veluwe

Elf gemeenten op de Veluwe trekken gezamenlijk op om snel internet in de buitengebieden te realiseren. Initiator is Stichting Breedband Noord Veluwe. Deze Stichting heeft het Communication Infrastructure Fund (CIF) bereid gevonden om tegen acceptabele voorwaarden een glasvezelnetwerk te realiseren in de buitengebieden. CIF is een partij die in Twente al 20.000 adressen van een glasvezelnetwerk heeft voorzien en in snel tempo doorzet.

Vruchtbare samenwerkingsmogelijkheden DKK en Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft vele mooie projecten en aanpakken waarin ze samenwerken met lokale partijen in dorpen en kleine kernen, meestal via de dorpsbelangenorganisaties en dorpshuisbesturen die lid zijn van DKK Gelderland.

SLG is dé organisatie in Gelderland die zich inzet voor het agrarisch cultuurlandschap, het landschap met heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen. Om de kwaliteit van het landschap te behouden en te versterken dragen ze zorg voor veel concrete activiteiten in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een wandelpad, het herstel van een kenmerkende bebouwing als hooibergen/ kippenschuren, een (erg)beplantingsproject, of het ophangen van steenuilenkasten.

Wie ruimt de zooi op?

LVKK wil wettelijke verplichting tot sloop van verpauperde panden
Eigenaar moet zelf de zooi opruimen

‘Wie ruimt de zooi op?’ Onder dit motto wil de Landelijke Vereniging Kleine Kernen samen met al haar leden in de provincies de herbestemming van vastgoed aanpakken. Het is veel belangenverenigingen en dorpsorganisaties al jaren een doorn in het oog, dat in en om hun dorpen kantoorgebouwen, woningen, fabrieken en boerderijen lange tijd leegstaan en steeds meer verpauperen, omdat er niets mee gebeurt. De LVKK wil dat er een wettelijk regeling komt, die eigenaren verplicht ongebruikte, leegstaande panden te slopen en te zoeken naar een tijdelijk nieuwe bestemming.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners