Ontmoetingsplekken in de open lucht

Verdient jouw initiatief een Zetje?

Creatieve, innovatieve en verrassende ontmoetingsplekken zijn belangrijk. Voor stad en land.

Heb jij een plan voor een ontmoetingsplek in jouw buurt, of, ben je al bezig? Kun je wat hulp gebruiken? Kom dan naar ’t Zetje van stichting DOEN. Wij kunnen je helpen met kennis, ervaring en netwerk.

De bijeenkomst vindt plaats bij een fijne ontmoetingsplek in de Achterhoek. We zijn nog in gesprek. je hoort zsm meer over de locatie. 

Nieuw dorpshart in Nederasselt

Op 2 september is het vernieuwde Dorpshart in Nederasselt op feestelijke wijze geopend. De speelplekken zijn onder toeziend oog van vele geïnteresseerden door de kinderen van Basisschool de Tandem in gebruik genomen.

Een nieuw dorpshart was één van de ideeën in het Dorpsplan dat in 2015 werd gepresenteerd. De DKK ondersteunde destijds het dorpsplanproces.

Module 3: Een openbare ontmoetingsplek in de openlucht

Veel dorpen kennen een actief dorpsleven met een sociaal en betrokken gemeenschap. Dit komt alleen in vele dorpen niet tot uiting in de fysieke uitstraling van het dorp. De dorpskernen die er zijn, zijn sfeerloos, ongezellig en worden veelal gebruikt om te parkeren. De dorpskern kent vaak geen eenheid en verschillende functies rondom de dorpskern kennen geen samenhang. Ook zijn er vele lintdorpen in Gelderland die oorspronkelijk geen dorpskern hebben.

bedanken/ belonen werkgroepleden

Er is tijdens de bijeenkomst afgelopen zaterdag en digitaal wel de vraag gesteld welke gemeente een vrijwilligersbeleid heeft, maar niet hoe een DBO of werkgroep hier mee omgaat. Wat is gebruikelijk en billijk als 'tegenprestatie' voor de vele uren inzet van de werkgroep die onze groene ontmoetingsplek heeft ingericht? Sommige sportverenigingen hebben een potje maar onze schuttersvereniging doet alles voor de club. Wie heeft voorbeelden en (hoe) moet dit in de toekomst worden vastgelegd?.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners