Overheid en overheidsparticipatie

Als het erom gaat weten inwoners het beter dan het ministerie

Mocht iemand zich nog afvragen of je als inwoners het verschil kan maken, dan hebben de mensen die zich vanaf begin dit jaar druk hebben gemaakt over de uitbreiding van het vliegveld Lelystad het bewijs wel geleverd.

De Stichting HoogOverijssel en de stichting Red de Veluwe hebben samen bereikt dat het ministerie tegenover de Tweede Kamer heeft moeten toegeven dat het op cruciale punten fout zit. Dat de inwoners, georganiseerd in deze stichtingen, het beter weten dan het ministerie.

Bovendorpse leefbaarheidsvisie Oost Gelre gepresenteerd

Op donderdag 14 september werd de ‘Leefbaarheidsvisie kleine kernen Oost Gelre’ aangeboden aan wethouder Jos Hoenderboom. De visie is het resultaat van een goede samenwerking tussen zes kleine kernen, het onderwijs en de gemeente, met professionele begeleiding door de Leefbaarheidsalliantie, mogelijk gemaakt door provincie Gelderland. Wethouder Hoenderboom is blij met het de visie: “Het geeft duidelijk aan wat voor de kleine kernen en het buitengebied belangrijk is op weg naar 2030.”

De leefbaarheid in de kleine kernen van gemeente Oost Gelre staat onder druk. Daarom hebben de kleine kernen Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Zieuwent, Zwolle en Vragender de handen ineengeslagen.

Bewonersbudget van 1,5 % van de gemeentebegroting

Op 25 september vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de leerkring Dorps- en wijkdemocratie, onderdeel van de Democratic Challenge. Een gezelschap afkomstig uit alle windstreken van Nederland, was te gast in gemeentehuis Neerijnen. Deze gemeente (12.360 inwoners) stelt een bedrag van € 400.000,- per jaar beschikbaar voor bewonersinitiatieven (ca. 1,5% van de gemeentelijke begroting). Zie hier de spelregels en de procedure (op 1 A4). Een voorbeeld voor andere gemeenten... 

Geef uw gemeenteraad een cadeau!

Ter verrijking van partijprogramma's en het later te vormen coalitieprogramma kunnen wij de volgende handreikingen van harte aanbevelen. Door er je eigen draai en invulling aan te geven wordt het een actueel verhaal op maat waarin de huidige trends en ontwikkelingen terug komen. Een cadeautje voor raadsfracties om urgente en breed gedragen aandachtspunten hapklaar aangereikt te krijgen zodat ze het in partijprogramma kunnen opnemen!

Word jij raadslid?

Deze oproep en prikkelende prent bracht in Overbetuwe een onwaarschijnlijk grote groep mensen op de been! In het kader van de aankomende verkiezingen en de nieuwe raadsperiode die daarop volgt, werd het plan opgevat om nieuwe mensen aan te trekken. Niet vanuit een politieke partij, maar vanuit de griffie: een neutrale initiatiefnemer. Griffier Arthur van den Brink is één van de organisatoren: “we verwachtten zo’n 3 of 4 deelnemers en we hadden een programma in gedachten voor een informele bijeenkomst met veel ruimte voor 1 op 1 gesprek en diepgang. Maar wat er op 19 april gebeurde hadden we nooit verwacht…!”

Grijp de kans voor uw dorpshuis, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan!

 

Op 21 maart 2018 mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe staat de lokale politiek tegenover dorpshuizen, maatschappelijke accommodaties of kulturhusen? Als bestuur is het mogelijk om de politiek te ‘voeden’ met dit onderwerp zodat uw ambities, plannen en ideeën kunnen worden meegenomen in het opstellen van de partijprogramma’s. De lobby voor de gemeenteraadsverkiezingen is volop gaande, maak er gebruik van! <--break->

Lobbyen? Gewoon doen!

Op 21 maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Welke aandachtspunten voor dorps(huis)ontwikkeling mogen volgens jou niet ontbreken in de verkiezingsprogramma’s? Ben je van plan om samen met collega-dorpsbelangenorganisaties of dorpshuizen binnen je gemeente te lobbyen om die punten in de verkiezingsprogramma’s te krijgen? Dan is de toolkit die de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers) heeft ontwikkeld een handig instrument.

Komt u ook naar het Plattelandsparlement Gelderland?

U bent van harte welkom! Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement. Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen!

Leefbaarheid, geen ver van mijn bed show!

Op welke manier en op welk moment worden bewoners betrokken bij plannen en beleidsontwikkeling? Het PlattelandsParlement Gelderland gaat over de samenwerking tussen bewoners, gemeenten en de provincie. Er worden aan de hand van uiteenlopende thema’s aanbevelingen geformuleerd om te werken aan sterke Gelderse verbindingen van kern tot provincie. Een greep uit de thema’s: samenwerken met jongeren, groene bewonersinitiatieven voor een aantrekkelijke woonomgeving en woonbeleid dat aansluit bij de lokale behoefte. Over het algemeen kan gezegd worden dat de insteek is ‘praat mét ons in plaats van over ons!’.

PlattelandsParlement Gelderland 2017: ‘Gelderse verbindingen van Kern tot Provincie’

Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement.
Locatie: Gemeentehuis Zevenaar (Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar, Route)
Tijd: 10:00 start programma (vanaf 9:30 inloop), 15:00 afsluitende borrel.

Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen!

Ga direct naar het aanmeldformulier

De beweging om tot een andere verhouding tussen overheden en bewoners te komen is overal gaande. Naast burgerparticipatie horen we termen als doe-democratie, zelforganisatie, terugtrekkende overheid en overheidsparticipatie.

Gemeenten en andere overheden zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken met actieve bewoners. Hoe staat het in onze Provincie met die opkomende participatiesamenleving?

Nieuws en informatie over dit project

Dankzij de actieve deelname van ruim 100 mensen aan het PlattelandsParlement Gelderland op 4 februari, heeft de vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland het volgende manifest opgesteld:

U bent van harte welkom! Op zaterdag 4 februari 2017 organiseren wij het 6e Gelderse PlattelandsParlement. Het thema is Samenwerken, Van Kern tot Provincie: Gelderse verbindingen!

Leefbaarheid, geen ver van mijn bed show!

Op welke manier en op welk moment worden bewoners betrokken bij plannen en beleidsontwikkeling? Het PlattelandsParlement Gelderland gaat over de samenwerking tussen bewoners, gemeenten en de provincie. Er worden aan de hand van uiteenlopende thema’s aanbevelingen geformuleerd om te werken aan sterke Gelderse verbindingen van kern tot provincie. Een greep uit de thema’s: samenwerken met jongeren, groene bewonersinitiatieven voor een aantrekkelijke woonomgeving en woonbeleid dat aansluit bij de lokale behoefte. Over het algemeen kan gezegd worden dat de insteek is ‘praat mét ons in plaats van over ons!’.

Pagina's

 

 

Kracht en initiatief van bewoners