Financieel beheer

BTW terugvragen op aanleg zonnepanelen: denk er goed over na!

Zonnepanelen op het dak van een dorpshuis leggen is een goede manier om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheid. Besturen krijgen daarbij vaak de tip om de BTW op de aanschaf van zonnepanelen terug te vragen. Maar voordat je dit gaat doen als dorpshuis, moet je goed nadenken voordat je echt de BTW gaat terugvragen, want dit kan vervelende gevolgen hebben.

Wat te doen bij hoge WOZ voor ons dorpshuis?

Sinds kort is ons dorp in het gelukkige bezit van een Multifunctioneel Centrum. Helemaal goed zou je zeggen!! Tot dat de aanslag OGB van onze gemeente op de deurmat viel. Het bedrag onder de streep was een echte “tegenvaller”. Kunnen wij bij de DKK info dan wel advies krijgen over de aanpak van deze kwestie?? Wij zijn benieuwd of er regels zijn voor Dorpshuizen. En of we aan de hoogte van het bedrag nog wat kunnen doen.

Locatie

Hoe zit het met vrijwilligersvergoeding i.c.m. een uitkering?

Vrijwilligersvergoeding

Definitie:  Vergoeding die een vrijwilliger ontvangt. Deze vergoeding is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

In veel organisaties wordt gewerkt met vrijwilligers en vaak wordt er ook een vergoeding gegeven voor de inzet en/of kosten van een vrijwilliger. De belastingdienst stelt wel een aantal strikte voorwaarden om deze vergoeding onbelast uit te kunnen betalen. De vrijwilligersvergoeding is belastingvrij, maar daarvoor is het wel van belang dat je binnen de normen van de vrijwilligersvergoeding blijft. Dan hoef je ook niks op te geven.

Lokale Fondsen: lokale financiering voor lokale projecten

“De wereld verandert. De overheid doet een stapje terug waardoor bepaalde verantwoordelijkheden dichter bij de burger komen te liggen.” Voor  initiatiefnemers uit de gemeente Albrandswaard (Zuid-Holland) was dit aanleiding om ‘Stichting Gemeenschapsfonds Albrandswaard’ op te richten. “Wij hebben als doel mensen en middelen bij elkaar te brengen en daarmee de leefbaarheid in Albrandswaard te verbeteren”, aldus voorzitter Eric Gude.

Groot onderhoud bij Dorpshuizen

Als een dorpshuis zelf verantwoordelijk is voor het groot onderhoud aan het gebouw, is hetvan belang dat er tijdig wordt begonnen met het opbouwen van een voorziening om ditgroot onderhoud te kunnen bekostigen. Hoe hoog die voorziening groot onderhoud moetzijn en wat er jaarlijks aan toegevoegd moet is dan de belangrijkste vraag, want met in ‘goede jaren’ wat geld opzij zetten kom je er meestal niet.

Accommodatiebeleid #1: De meerwaarde van accommodatiebeleid

Op 13 november jl. heeft een gemêleerd gezelschap van gemeenten en lokale belangenbehartigers met elkaar een totaaltraject van “accommodatiebeleid in de praktijk” ervaren en doorlopen. Een wederzijds inspirerende bijeenkomst als gezamenlijke aftrap voor de komende werkplaatsbijeenkomsten.

Centrale thema’s waren:

1. formuleren en vertalen trends & ontwikkelingen in lokale (beleid)spelregels;

2. voorzieningen en activiteiten staan centraal, gehuisvest in zowel gemeentelijk als in privaat vastgoed;

Accommodatiebeleid #2: Transparant huur-, subsidie- en tarievenbeleid

Tijdens de vorige werkplaats is nadrukkelijk stilgestaan bij het gezamenlijk formuleren (gemeente en veld) van sectorale beleidsuitgangspunten. Bijvoorbeeld op het vlak van zorg, welzijn, cultuur, onderwijs et cetera. Dit vormt het inhoudelijk beleidskader van de gemeente. Vervolgens is gezamenlijk gekeken naar de kerntaken van de gemeente en de consequenties hiervan in het subsidiebeleid.

Accommodatiebeleid #3: Voorzieningen en acommodatieplan per kern

Tijdens de werkplaats “Voorzieningen en accommodatie-plan per kern” van 15 januari 2015 is nadrukkelijk stilgestaan bij het vormgeven van een eigentijds activiteitenprogramma per kern. Kenmerkend voor de aanpak is het benutten van de lokale verenigingen en organisaties om gezamenlijk van onderop te komen tot een vitaal programma. De samenwerking van lokale stakeholders en het benutten van elkaars kracht zijn hierin cruciaal.

Accommodatiebeleid #4: Inspirerende organisatie en beheermodellen

De vierde werkplaats stond in het teken van de verdieping van organisatie- en beheermodel op kern-/ wijkniveau. Op basis van een tweetal voorbeeldmodellen, afgebakend op accommodatie- en dorpsniveau, hebben deelnemers invulling gegeven aan de dagelijkse operationele beheeraspecten. Wat organiseer je gezamenlijk of individueel of via een tussenvorm hiervan? Welke consequenties heeft dit? Wat zijn knelpunten? Hoe los je dit op?

Pagina's

 

 

Kracht en initiatief van bewoners