Vrijwilligers

Nieuwe wet op de privacy ook voor verenigingen en stichtingen!

Heeft u al goede voornemens voor 2018 gemaakt? Dan zou uw bestuur er nog een aan toe moeten voegen: de nieuwe wet Gegevensbescherming.

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren. Deze moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank.

Gelukkig is er nog even tijd om voorbereidingen te treffen. De komende maanden zullen wij u hier uitgebreid over informeren.

Jongeren in het bestuur

Het is een wens voor veel besturen van dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen om jongeren in het bestuur te krijgen. In september stuurden wij mail aan al onze leden met daarin de oproep of jonge bestuursleden (tot 25 jaar) hun ervaringen en motivatie met ons wilden delen. Al heel snel konden we vijf gesprekken voeren met bevlogen, enthousiaste en zeer deskundige jongeren die bestuurslid zijn van een dorpsbelangenorganisatie (Loil, Loenen, Harskamp en Rekken) of dorpshuis (Puiflijk). Hun tips, zowel gericht aan jongeren om een bestuursfunctie te overwegen, maar ook hoe besturen jongeren kunnen werven, worden verwerkt in een factsheet.

Geef uw gemeenteraad een cadeau!

Ter verrijking van partijprogramma's en het later te vormen coalitieprogramma kunnen wij de volgende handreikingen van harte aanbevelen. Door er je eigen draai en invulling aan te geven wordt het een actueel verhaal op maat waarin de huidige trends en ontwikkelingen terug komen. Een cadeautje voor raadsfracties om urgente en breed gedragen aandachtspunten hapklaar aangereikt te krijgen zodat ze het in partijprogramma kunnen opnemen!

Het dorpshuis waarvan het dorp eigenaar is

 

Vijf jaar geleden kreeg Exel een klap te verduren want de school zou gaan sluiten. De enige voorziening die over blijft is café De Exelse Molen. Belangen Organisatie Exel e.o. (BEO) en alle inwoners staan voor een grote uitdaging. We gingen in gesprek met voorzitter Peter Noordanus die uitlegt hoe het dorp erin is geslaagd om ondanks tegenslagen een dorpshuis te realiseren waarvan de bewoners gezamenlijk eigenaar zijn.

Lobbyen? Gewoon doen!

Op 21 maart 2018 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Welke aandachtspunten voor dorps(huis)ontwikkeling mogen volgens jou niet ontbreken in de verkiezingsprogramma’s? Ben je van plan om samen met collega-dorpsbelangenorganisaties of dorpshuizen binnen je gemeente te lobbyen om die punten in de verkiezingsprogramma’s te krijgen? Dan is de toolkit die de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers) heeft ontwikkeld een handig instrument.

Even voorstellen: Werner Ludwig, nieuw DKK-bestuurslid

In de Algemene Ledenvergadering op 15 november 2016 is Werner Ludwig benoemd als DKK-bestuurslid. We zijn erg verheugd met zijn aanvulling op het bestuur en stellen hem via dit interview graag aan u voor. 

Werner woont in Hoenderloo (website), is voorzitter van de Dorpsraad Hoenderloo en daarnaast zelfstandig ondernemer. Daarvoor was hij 5 jaar directeur van VNO-NCW Midden (regio Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht) en daarvoor 10 jaar directeur van de provinciale SER (Sociaal Economische Raad) Gelderland. Twee jaar geleden is hij gestopt met de politiek, hij heeft zich 16 jaar ingezet de VVD in Apeldoorn, waarvan 11 jaar fractievoorzitter. Hij heeft planologie gestudeerd.

Uitwisseling van kennis en inspiratie op de ALV


Op 15 november 2016 werd de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging DKK Gelderland gehouden. Op het programma onder andere een leuke in inspirerende column van Paul Wilbers, oud-burgemeester van gemeente Ubbergen. "De straat is van u" begint met de belangrijkste keuze die hij als klein jochie moest maken: vraag ik nou een indianenpak of een cowboypak aan Sinterklaas? Want als je de hele dag met je vriendjes op straat speelt moest je er wel goed bij lopen! Hoe gaat dat tegenwoordig met de jeugd? En met u? Komt u nog weleens 'zomaar' op straat? Deze column zet u aan het denken!

Op de ALV kwamen ook vijf onderwerpen aan bod in de vorm van mini-colleges. Het ging over: Zorg, Duurzaamheid, Jongeren, Leegstand en Vraagbaak Dorpshuizen.nl.

Terugblik Kijkje in de Keuken BMV Mariënvelde

“Heel Nederland lult erover, in Mariënvelde doen ze het!”

Het Achterhoekse Mariënvelde telt 860 inwoners, verdeeld over 400 huishoudens. Krimp speelt ook hier: het aantal inwoners neemt terug, er is vergrijzing, voorzieningen staan hierdoor onder druk. Het was in 2012 al duidelijk: Er moet iets gebeuren! En er gebeurde iets heel moois: voor en door het dorp ontstond de Brede Maatschappelijke Voorziening Mariënvelde. Op 30 september 2016 is de BMV officieel geopend: een plek voor zorg, een plek voor de jeugd, een plek voor ontmoeting.

Hoe dit tot stand is gekomen? We mochten op 13 oktober 2016 een kijkje in de keuken nemen van BMV Mariënvelde. Met ons blikten 47 geïnteresseerden deze avond mee! In deze terugblik op het Kijkje in de Keuken leest u het verhaal in hoofdlijnen terug.

Training voor bestuursleden van dbo's en dorpshuizen

Exclusief voor DKK leden

Op dinsdagavond 4 oktober organiseert DKK een training met workshops gericht op bestuurlijke vaardigheden en actuele thema’s. De training is bedoeld voor nieuwe en zittende bestuursleden van dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties die lid zijn van de DKK. Doel van de avond is het vergaren van tips & tools, kennis en inspiratie. Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn om elkaar als ‘collega’s’ en de DKK als organisatie beter te leren kennen.

Pagina's

 

 

Kracht en initiatief van bewoners