Jeugd en Jongeren

Jongeren in het bestuur

Het is een wens voor veel besturen van dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen om jongeren in het bestuur te krijgen. In september stuurden wij mail aan al onze leden met daarin de oproep of jonge bestuursleden (tot 25 jaar) hun ervaringen en motivatie met ons wilden delen. Al heel snel konden we vijf gesprekken voeren met bevlogen, enthousiaste en zeer deskundige jongeren die bestuurslid zijn van een dorpsbelangenorganisatie (Loil, Loenen, Harskamp en Rekken) of dorpshuis (Puiflijk). Hun tips, zowel gericht aan jongeren om een bestuursfunctie te overwegen, maar ook hoe besturen jongeren kunnen werven, worden verwerkt in een factsheet.

Netterden Gelderse Trofee Winnaar Kern met Pit

Zaterdag 21 januari werd Netterden (480) inwoners de Gelderse Trofee Winnaar van Kern met Pit van de KNHM. Een geweldige verrassing maar meer dan verdiend. Uit 9 prachtige Gelderse projecten kwam Netterden als beste uit de bus. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers en de Euregio werd het project ‘Mach Mit’ opgestart.

Kinderen in Netterden krijgen met dit project les in Duitse taal om zo de grens naar onze buren te verlagen en daarmee bij te dragen aan het vergroten van hun sociale redzaamheid en burgerschapsvorming in Europa.

Jongeren betrekken (ALV mini-college 15-11-2016)

Doel, doelgroep, waar, hoe en wat?

Door: Rianne Doller, student Urban Environmental Management (specialisatie: ruimtelijke planning) & International Development Studies (specialisatie: antropologie van sociologie) aan Wageningen Universiteit. Tevens oud-stagiair bij DKK Gelderland en momenteel actief als procesbegeleider Wijkontwikkelingsplan Duiven-West.

Iedere doelgroep een andere aanpak

De eerste vraag: Hoe oud zijn jongeren? gaf al aan dat iedereen hier verschillend over denkt.

Module 10: Jongeren in de Dorpsbelangenorganisatie

Eén van de uitdagingen van dit moment is om jongeren te betrekken bij de leefbaarheid van de kleine kern, of, vanuit de jongere gezien, om je actief in te zetten voor je woonplaats. Betrokkenheid zorgt voor binding, frisse ideeën, aandacht voor actuele vraagstukken waar jongeren mee te maken hebben en draagvlak onder de doelgroep die zo belangrijk is voor de toekomst van het dorp. Bovendien zijn jongeren in de dorpsbelangenorganisatie nodig om dit orgaan een afspiegeling van de bevolking te laten zijn.

Jong en oud in een dorpsbelangenorganisatie

Het lokaal was goed gevuld op zaterdagmiddag (4 oktober 2014) bij de werksessie ‘Samenwerken: jong en oud in een dorpsbelangenorganisatie’. De deelnemers werden aan het werk gezet door ze na te laten denken over het actuele onderwerp. In het kort werd er in groepjes van 3 á 4 personen besproken waarom ze actief zijn geworden bij dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie en of ze zichzelf ingezet hebben bij het betrekken van jongeren bij de dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie.

Draagvlakonderzoek jongerengroep De Steeg

Gedurende mijn stageperiode bij de VKK Gelderland ben ik bezig gegaan met het schrijven van een globaal plan om jongeren te behouden in dorpen. Door middel van een jongerengroep hebben jongeren meer binding met het dorp waar ze wonen en blijven mogelijk in het dorp hierdoor. Tijdens mijn stageperiode heb ik een draagvlakonderzoek gedaan in het dorp De Steeg om te kijken hoe de jongeren er in deze kleine kern over dachten, dit heb ik gedaan in samenhang met de gemeente Rheden en de dorpsbelangenorganisatie De Steeg.

 

 

Kracht en initiatief van bewoners